Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

OSTATNIA SZANSA NA WYMIANĘ STAREGO KOPCIUCHA

OSTATNIA SZANSA NA WYMIANĘ WYMIANY STAREGO KOPCIUCHA

 

W 2022 roku istnieje jeszcze możliwość składania deklaracji w ramach projektu: „Poprawa Efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu, na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 4.4.1 (Obniżenie poziomu niskiej emisji ZIT).

O dofinansowanie mogą starać się właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych oraz zabudowy wielorodzinnej.

Przed podpisaniem umowy zostanie przeprowadzony audyt energetyczny.

Wartość dofinansowania uzależniona jest od mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości 7 tys. zł na kocioł.

 

Deklaracje chęci udziału w programie należy złożyć na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, bowiem pieczątka wpływu decyduje o miejscu na liście rankingowej, co za tym idzie o czasie podpisania umowy.

 

Na rok 2022 mamy możliwość podpisania 58 umów wynikających z planu oraz 105 umów dodatkowych przyznanych dodatkowo przez Urząd Marszałkowski WM.

 

Pamiętajmy, że czas biegnie nieubłagalnie i pozostało już niespełna rok na wymianę pieca bezklasowego. Do końca 2022 roku mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do likwidacji pieców bezklasowych i ich wymiany na piece ekologiczne.

 

Szczegółowe informacje można zaczerpnąć u ekodoradców pracujących w Urzędzie Gminy:

Karolina Duk – Ekodoradca
Justyna Żelazny – Ekodoradca
tel. 12 387-14-10, wew. 41
e-mail: ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Luborzyca, ul. Jagiellońska 7
parter, pok. nr 9


https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/dla-mieszkancow/wymien-piec/

2022-01-24