Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP dotyczący cyberprzestrzeni

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od  18 stycznia 2022 r. (od godz. 23:59) do 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59).

 

"Wprowadzenie stopnia ALFA-CRP ma charakter prewencyjny - wiąże się z cyberatakami, do których doszło w ostatnich dniach na Ukrainie" - podano, że nasz sąsiad padł ofiarą cyberprzestępców - w największym od kilku lat incydencie zablokowano blisko 70 serwisów rządowych.

 

W wyniku tego ataku został również odcięty dostęp do platformy Diia - odpowiednik polskiej aplikacji mObywatel i wykorzystano złośliwe oprogramowanie, którego celem jest destrukcja danych znajdujących się na zainfekowanych urządzeniach, jak cytowany przez resort Microsoft Threat Intelligence Center.

 

Wprowadzenie stopnia alarmowego jest związane z potencjalnym ryzykiem zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

 

Informujemy że

PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY CRP (ALFA–CRP) wprowadza się w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

 

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

 

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Bądź czujny !

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

 

2022-01-19