Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Podejmowanie działalności gospodarczej – edycja 2022

Przekazujemy informację Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa:

 

 

Podejmowanie działalności gospodarczej – edycja 2022 – informacje

 

"Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje osoby fizyczne, które chciałyby rozpocząć prowadzenie we własnym imieniu działalności gospodarczej o planowanym naborze wniosków na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej. Konkurs na rozpoczęcie prowadzenia firmy odbędzie się najwcześniej w lipcu 2022 roku. Nie ma jeszcze ostatecznie ustalonego z Samorządem Województwa konkretnego terminu, dlatego bardzo prosimy o bieżące monitorowanie sytuacji. Konkursy potrwają co najmniej dwa tygodnie. Samo ogłoszenie ukazuje się na naszej stronie www.koronakrakowa.pl co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem naboru.

 

Kwota dostępnego budżetu umożliwi dofinansowanie prawdopodobnie 9 wniosków (w wysokości 80 000,00 zł na jeden projekt). Nabór prowadzony będzie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

 

Dla zainteresowanych osób przedstawiamy podstawowe warunki dostępowe dotyczące premii na podjęcie działalności gospodarczej:

 

-miejsce zamieszkania na terenie działania naszego LGD (gminy: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki)

-obywatelstwo państwa UE

-niewykonywanie działalności gospodarczej przez ostatnie 3 miesiące (na moment składania wniosku) oraz w momencie składania wniosku

-osoba nie może być ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie

-konieczność utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymania go łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty końcowej płatności (może być samozatrudnienie).

 

Szczegółowe informacje na temat naborów, procedury oceny i wyboru, a także kryteriów wyboru operacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.koronakrakowa.pl – zakładka Dotacje PROW 2014-2020 oraz w biurze Stowarzyszenia pod adresem: remiza OSP - ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce, pod nr tel.: 664 067 821; 664 067 823; e-mail: info@koronakrakowa.pl. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

       Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa"

 

                                                          

                                                                                                                                             

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

2022-01-28