Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Podwójne święto strażackie w Skrzeszowicach

Niedziela 2 czerwca 2024 r. była wyjątkowym dniem dla druhów z jednostki OSP Skrzeszowice. Tego dnia w Skrzeszowicach odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka, połączone z uroczystością poświęcenia dwóch samochodów strażackich, które w ostatnim czasie znalazły się na wyposażeniu jednostki ze Skrzeszowic. Samochody te to: średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN i lekki samochód Renault Trafic Uroczystości w Strzeszowicach rozpoczęła uroczysta Msza święta, która została odprawiona przez księdza kanonika Andrzeja Orlikowskiego, proboszcza parafii w Goszczy i kapelana ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewniła strażacka orkiestra dęta „TON”, działająca przy OSP Goszcza.

W trakcie Mszy św. ksiądz Andrzej Orlikowski dokonał uroczystego poświęcenia pojazdów przez,a w tym uroczystym obrzędzie asystowali „Rodzice Chrzestni” państwo Patrycja i Krzysztof Rakoczy oraz państwo Jolanta i Piotr Stefańczyk.

Po zakończonym nabożeństwie miał miejsce uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i pododdziałów OSP który prowadził Komendant Gminny ZOSP druh Andrzej Szwajca. W przemarszu tym uczestniczyli druhowie i poczty sztandarowe jednostek OSP z gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także zaprzyjaźnionych jednostek OSP z gminy sąsiednich. Gminę Koniusza reprezentowały poczty sztandarowe OSP Polekarcice, OSP Wronin, OSP Biórków Wielki, OSP Biórków Mały, a Gminę Słomniki przedstawiciele OSP Trątnowice. Po jego zakończeniu Komendant Gminny druh Andrzej Szwajca złożył meldunek o gotowości do uroczystości i przeglądu pododdziałów druhowi Adamowi Przecherce – Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Następnie nastąpiło uroczyste wciągnięciu flagi państwowej na maszt.

Po zakończeniu tej części ceremonii w Skrzeszowicach głos zabrała druhna Klaudia Broś – Zastępca Naczelnika OSP Skrzeszowice, która powitała obecnych na strażackich uroczystościach mieszkańców Skrzeszowic oraz zaproszonych Gości, wśród których byli m.in.: Zastępca Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Wiesław Wójcik, Radni Powiatu Krakowskiego: Monika Motyczyńska, Karol Pawełko i Michał Tochowicz, Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z Przewodniczącym Rady Gminy Grzegorzem Marcem na czele, druh Adam Przecherka – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, podinspektor Marek Kyzioł - Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach oraz pani Anna Kurowska – Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kocmyrzowie. W dalszej części uroczystości Prezes OSP Skrzeszowice Zbigniew Stefańczyk przybliżył zebranym historię działań, które umożliwiły pozyskanie poświęconych dziś pojazdów dla OSP Skrzeszowice. Po zakończeniu wystąpienia nastąpiło przekazanie dokumentów i kluczyków do nowych samochodów strażackich druhom ze Skrzeszowic. Następnie symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi, umieszczonej tuż przed samochodami dokonali: Zastępca Wójta, Przewodniczący Rady Gminy, Prezes Zarządu Gminnego OSP oraz „Rodzice Chrzestni”.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości w Skrzeszowicach, z krótkimi wystąpieniami do wszystkich członków Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności druhów ze Skrzeszowic zwrócili się kolejno: W. Wójcik – Zastępca Wójta Gminy, Prezes Zarządu Gminnego druh Z. Wawro, który odczytał okolicznościowy list gratulacyjny skierowany do druhów ze Skrzeszowic przez Wojewodę Małopolskiego pana Krzysztofa Klęczara, Przewodniczący Rady Gminy G. Marzec, druh Adam Przecherka – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego, Radny Powiatu Krakowskiego M. Tochowicz oraz druh K. Malik.

 

2024-06-03