Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Pokaz ekonomicznego palenia w piecu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych mieszkańców, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje szeroko zakrojone działania, których celem jest poprawa stanu powietrza oraz zwiększenia świadomości ekologicznej ludności. Oprócz wdrażania programu wymiany starych kotów węglowych na ekologiczne opalane gazem i biomasą, prowadzenia kontroli palenisk oraz akcji edukacyjnych w szkołach na temat negatywnych skutków spalania śmieci, w dniu 12 stycznia 2019 r. na parkingu przy budynku urzędu gminy przeprowadzono pokaz ekonomicznego palenia w piecach i kotłach.

Główną przyczyną niskiej emisji czyli zanieczyszczenia powietrza szczególnie szkodliwego dla ludzi jest użytkowanie domowych palenisk i kotłów węglowych. Niskiej jakości paliwo, przestarzałe instalacje, a także praktyki spalania odpadów powodują wydzielanie się znacznych ilości szkodliwych pyłów do atmosfery. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak wiele zależy jednak nie tylko od jakości paliwa i instalacji, ale także od samego sposobu palenia w piecu. Spalanie w niewłaściwy sposób mogą powodować uwalnianie pyłów mimo stosowania dobrej jakości opału, i odwrotnie – nawet nie posiadając nowoczesnego pieca i najwyższej jakości opału można znacznie zredukować emisje zanieczyszczeń stosując metody ekonomicznego spalania. Właśnie, aby przybliżyć mieszkańcom gminy zasady ekonomicznego palenia w piecu zorganizowany został pokaz metody "palenia od góry".

W pierwszej części prezentacji w dwóch identycznych kotłach rozpalono ten sama rodzaj paliwa z tą różnica, iż w pierwszym przypadku wsad rozpalono tzw. "metodą od góry", a w drugim metodą tradycyjną. Realizujący pokaz przedstawiciel portalu czysteogrzewanie.pl, krok po kroku opisywał sposób układania opału i miejsce umieszczania podpałki, a następnie odpowiadał na pytania zgromadzonych. Po kilku minutach prezentacji, można było zaobserwować, iż z komina pieca rozpalanego tradycyjnie unosił się gęsty dym. W przypadku drugiego kotła, dym był znacznie mniej widoczny.

W drugiej części spotkania, które odbyło się na sali konferencyjnej urzędu gminy, przedstawiono prezentację multimedialną, która szczegółowo przedstawiła zebranym zasady ekonomicznego i ekologicznego palenia w piecu metoda "od góry", jej wady i zalety.

Należy zaznaczyć, że opisany powyżej sposób palenia w tradycyjnych kotłach, nie może być uznany za alternatywę dla programów realizujących wymianę starych kotłów na nowe konstrukcję. W trakcie spotkania wskazano, iż brak widocznego dymu z komina nie oznacza zupełnego braku emisji, a jedynie jej częściowe ograniczenie. Według danych przedstawionych przez prelegenta: "zaletą prezentowanej metody, jest szansa na zmniejszenie ilości opału oraz ograniczenie osadzania w piecu i kominie sadzy i smoły."

 

2019-01-15