Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Ponad milion złotych dofinanowania dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

1 196 126,00 zł na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa zbiornika wieżowego w Karniowie oraz rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej" otrzymała Gmina Kocmyrzów – Luborzyca.

 

Promesę na realizację tego zadania odebrał Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca podczas uroczystego przekazania promes.

 

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przebudową zbiornika na wodę pitną w miejscowości Karniów oraz na rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzysztoforzyce.

 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu inwestycja zostanie współfinansowana w wysokości 100% kosztów netto kwalifikowanych w ramach operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

 

 

Fot. Województwo Małopolskie

 

2023-01-26