Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA z dnia 08.06.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca - po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz po akceptacji procedury naprawczej przez ten Wydział.

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1775367,ogloszenie-wojta-gminy-kocmyrzow-luborzyca-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejsco.html

2020-06-08