Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 

W dniu 18 stycznia 2022 r. odbyło się, w budynku remizy OSP Goszcza, zebranie Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia przez Zarząd specjalnej uchwały o uhonorowaniu pana Marka Jamborskiego, Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, tytułem Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w uznaniu Jego zasług dla rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy, w okresie 30 latach pełnienia przez Niego funkcji Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania złożyli panu Wójtowi obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu, a także zaproszeni Goście: Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec, Kapelan OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ksiądz Andrzej Orlikowski,Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce Adam Domagała oraz dowódca JRG-7 PSP w Krakowie brygadier Jacek Hajduk.

 

W drugiej części posiedzenia, Zarząd, wysłuchał sprawozdań z działalności OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 roku, a następnie, wstępnie omówił plan działalności OSP w roku 2022.

 

 

2022-01-20