Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Poświęcenie kapliczki w Prusach

22.09.2021 r. w Prusach odbyła się skromna uroczystość poświęcenia kapliczki po konserwacji.

Kapliczkę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej wzniesiono w roku 1949. Ze względu na jej znaczenie dla licznie przybyłych przedstawicieli lokalnej społeczności (kapliczka poświęcona jest Maryi, z tego powodu przy kapliczce odprawiane są okolicznościowe nabożeństwa) podjęto decyzję o jej profesjonalnym remoncie. Wykonawcą renowacji była firma Konserwacja Zabytków Zbigniewa Strzelczyka. Rezultatem prac jest przywrócenie oryginalnego wyglądu kapliczki oraz zachowanie obiektu o wartościach artystycznych i historycznych.

Koszt renowacji zamknął się w kwocie 28 400 zł, z czego 15 000 zł pochodziło z dofinansowania w ramach konkursu "Kapliczki Małopolski_2021" zorganizowanego przez samorząd województwa małopolskiego, pozostała kwota natomiast z budżetu powiatu krakowskiego.

Podczas uroczystości powiat krakowski reprezentowali: starosta krakowski Wojciech Pałka, radni Rady Powiatu w Krakowie: Beata Bartoszek i Włodzimierz Tochowicz oraz Piotr Romański, kierownik Biura Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli również: Zastępca Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Wiesław Wójcik, radna Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Anna Szlachta oraz sołtys Prus Elżbieta Konieczna. Kapliczkę poświęcił ksiądz Franciszek Walkosz, proboszcz parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Prusach.

 

Tekst: Starostwo Powiatowe w Krakowie

Foto: Krzysztof Kamiński / Starostwo Powiatowe w Krakowie

2021-09-23