Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Rozpoczęcie prac geodezyjnych na terenie gminy

Starosta Krakowski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych w okresie od 20 września 2021 r. do 20 lutego 2023 r. mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Kocmyrzów-Luborzyca.

▶Wykonawcą prac jest firma: Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Odrzańskiej 7, 30-408 Kraków.

▶Pracownicy ww. firmy wykonujący prace geodezyjne będą posiadali identyfikatory ze zdjęciem zawierające imienne upoważnienie wystawione przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, jak również koszulki odblaskowe z napisem „GEODEZJA” i nazwą firmy wykonawcy.

▶Wykonawca dokona na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych budynków i konturów użytków gruntowych w terenach zabudowanych, ponadto pozyska dane techniczne dotyczące budynków i lokali, a także informacje o sposobie wykorzystania gruntów.

▶Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosi się o udzielanie informacji o posiadanych budynkach i lokalach geodetom wykonującym prace terenowe.

▶Zgodnie z art.13 ust.1 pkt 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2052 z późn. zm.) pracownicy wykonawcy mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić wykonanie tych prac.

▶W wyniku prac zostanie sporządzony projekt operatu opisowo-kartograficznego.

Więcej informacji na stronie: https://powiat.krakow.pl/2021/09/rozpoczecie-prac-geodezyjnych-na-terenie-jednostki-ewidencyjnej-kocmyrzow-luborzyca/

 

Źródło informacji: https://powiat.krakow.pl/

2021-09-17