Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Ruszył projekt "Stawiam na rozwój"

W dniu 26 września 2018 r. w Centrum Rozwoju Seniorów w Staniątkach odbyło się uroczyste przekazanie przez Marszałków Województwa umów na realizację projektów unijnych gminom, które uzyskały dofinansowania do swoich projektów.

 

Wśród gmin, które skorzystają ze wsparcia jest również nasza gmina, w imieniu której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 3-letni projekt "Stawiam na rozwój " na realizację którego udało się pozyskać środki w wysokości ponad  570 000 zł.

 

W imieniu naszej gminy umowę odebrał Wójt - pan Marek Jamborski oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pani Elżbieta Turek.

 

Obecni na uroczystości Marszałkowie Województwa  - pan Jacek Krupa i pan Wojciech Kozak  podkreślili , że " choć Małopolska jest jednym z najprężniej rozwijających się regionów,  wciąż wśród mieszkańców województwa odnaleźć można osoby trwale bezrobotne czy rodziny zmagające się z biedą. Nie pozostawiamy ich jednak samych sobie. Dzięki środkom z Unii Europejskiej pomagamy bezrobotnym na nowo wejść na rynek pracy, zdobyć kwalifikacje czy podnieść kompetencje. Tylko w ramach projektów skierowanych do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej uda nam się pomóc ponad 4 tysiącom Małopolan zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".

 

Fot. Biuro Prasowe UMWM

2019-01-09