Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W piątek 22 lutego 2019 r. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w Baranówce odbyła się, już po raz czwarty, finałowa Gala Plebiscytu „Skrzydła Dobroci. Plebiscyt ten organizowany jest z inicjatywy radnych Gminy, działających w Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Honorowy Patronat nad czwartą edycją Plebiscytu objęli Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, Starosta Powiatu Krakowskiego pan Wojciech Pałka oraz Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jamborski.

 

Podczas piątkowej Gali wręczone zostały honorowe statuetki osobom i firmom szczególnie zaangażowanym w różnorodne formy działalności na rzecz mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Przybyłych na tegoroczną Galę Gości, wśród których byli m.in.: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan Tomasz Urynowicz, Starosta Powiatu Krakowskiego pan Wojciech Pałka, Wójt Gminy pan Marek Jamborski, Radni Powiatu Karkowskiego pani Beata Bartoszek i pan Włodzimierz Tochowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pani Małgorzata Doniec, Radni i Sołtysi naszej gminy, Komendant Gminny OSP pan Andrzej Szwajca, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i klubów sportowych, reprezentanci lokalnego biznesu, a przede wszystkim Laureaci poprzednich edycji Plebiscytów „Skrzydła Dobroci”, powitani zostali przez prowadzących tę wyjątkową Galę radnych: panią Katarzynę Konewecką-Hołój – Przewodniczącą Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz pana Grzegorza Marca – Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

 

Po powitaniu Gości, pani Katarzyna Konewecka – Hołój przybliżyła zebranym ideę i historię Plebiscytu: „Plebiscyt jest inicjatywą radnych gminy z Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty i Sportu. Już po raz czwarty mieszkańcy mogli zgłaszać osoby, które wg nich wpływają pozytywnie na lokalne społeczeństwo poprzez swoje inicjatywy, postawę czy też zachowanie wobec drugiego człowieka. Przedstawienie i uhonorowanie takich osób ma bardzo duże znaczenie. Laureaci „Skrzydeł Dobroci” często, cały swój czas dzielą pomiędzy własne życie prywatne i zawodowe, a działalność społeczną. Często podejmowane przez nich działania i inicjatywy stają się wzorem dla innych mieszkańców naszej gminy, często też powodują, iż osoby te angażują się w działalność na rzecz lokalnej społeczności”. Jak zaznaczyła pani K. Konewcka – Hołój: „Bardzo ważna jest rola samorządu, który stara się wspierać każdą pozytywną aktywności i działalność naszych mieszkańców”.

 

Po wystąpieniu pani K. Koneweckiej -Hołój nastąpiła najważniejsza część IV finałowej Gali Plebiscytu „Skrzydła Dobroci 2018”, którą była prezentacja i uhonorowanie tegorocznych Laureatów, wybranych przez Kapitułę Plebiscytu, spośród licznych zgłoszonych kandydatur.

 

 

Laureatami IV edycji Plebiscytu „Skrzydła Dobroci 2018” zostali:

 

W kategorii „Bohater Roku”:

pan Grzegorz Makuszewski, który na miejscu wypadku drogowego udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu z otwartym złamaniem i przeciętą tętnicą udową. Jak powiedział, prezentujący osobę pana Grzegorza, Radny pan Radosław Zębala : „Czasami kilka sekund pokazuje jak możemy zareagować w sytuacjach trudnych dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla nas samych. Pan Grzegorz widząc wypadek i leżącego poszkodowanego, bez wahania przystąpił do udzielenia pierwszej pomocy i to właśnie te kilka sekund i podjęte przez pana Grzegorza działania zadecydowały o życiu człowieka”.

„Bohaterowi Roku”, panu Grzegorzowi Makuszewskiemu, Honorową Statuetkę „Skrzydła Dobroci 2018”, wręczył Wójt Gminy pan Marek Jamborski.

 

W kategorii wyróżnienie za całokształt działalności i pracy zawodowej:

pan Krzysztof Malik, wieloletni działacz społeczny i samorządowy, przedsiębiorca, wspierający organizacje pozarządowe, a także osoby w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej.
Panu Krzysztofowi Malikowi, Honorową Statuetkę „Skrzydła Dobroci 2018”, wręczył Starosta Powiatu Krakowskiego pan Wojciech Pałka.

 

pan prof. nadzw. dr hab.Eligiusz Madejski, inicjator i organizator organizowanych od ponad trzydziestu lat Gminnych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych, imprezy która cieszy się wielkim uznaniem wśród całej lokalnej społeczności. Uczestnicząca w niej młodzież, nie tylko uczestniczy w sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim otrzymuje wspaniałe przykłady wychowania patriotycznego, o co szczególnie dbają stali, Honorowi Goście Igrzysk - kombatanci walk o Niepodległość naszej Ojczyzny.

Panu profesorowi Eligiuszowi Madejskiemu, Honorową Statuetkę „Skrzydła Dobroci 2018”, wręczył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan Tomasz Urynowicz.

 

 

W kategorii inicjatywa społeczna na rzecz promocji lub poprawy życia w naszej gminie:

ksiądz Mieszko Ćwiertnia - nagroda specjalna, inicjator organizacji rekonstrukcji historycznej wydarzeń „Bitwy o Kraków 1914”, która miała miejsce m.in. na terenach naszej gminy. Zajmuje się edukacją historyczną w szkołach, uczestniczy w projekcie „Odkrywcy historii”. Jest inicjatorem i organizatorem licznych wydarzeń kulturalno – religijnych, w tym m.in. „Żywej Szopki Betlejemskiej” czy też Konkursów Bukietów w święto Matki Boskiej Zielnej. W swojej działalności, wiele czasu poświęca pracy z młodzieżą, organizując dla niej wyjazdy wakacyjne, wyjazdy do kina oraz inne formy aktywnych działań. Jest redaktorem parafialnej gazety „Krzyż Luborzycki”, a swoje artykuły historyczne publikuje także na łamach „Wiadomości Lokalnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”.

Księdzu Mieszkowi Ćwiertni, Honorową Statuetkę „Skrzydła Dobroci 2018”, wręczył Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jamborski.

 

 

pani Maja Moczyńska – Papka, osoba, która swoją działalnością zachęciła do aktywności fizycznej dzieci, młodzież i seniorów. Promuje zdrowy styl życia, popularyzuje kulturę fizyczną w naszej gminie. Jest autorem projektów które zdobyły dotację na bezpłatne zajęcia sportowe dla młodzieży i seniorów.

Dzięki jej inicjatywie kilkadziesiąt osób z terenu gminy odbyło bezpłatny kurs pierwszej pomocy, a młodzież na wyjazdowych zajęciach poznała zasady bezpiecznego korzystania z rekreacji nad wodą. Pani Mai Moczyńskiej – Papka, Honorową Statuetkę „Skrzydła Dobroci 2018”, wręczył Starosta Powiatu Krakowskiego pan Wojciech Pałka.

 

 

pani Magdalena Tańska, to osoba zaangażowana w prowadzenie licznych animacji na rzecz lokalnej społeczności. Reaktywowała świetlicę wiejską w Kocmyrzowie. Za sprawą pozyskanych przez nią środków z licznych projektów w świetlicy odbywają się bezpłatne zajęcia dla mieszkańców w każdym wieku. Zorganizowała także „Święto Dyni”, na które przybyli mieszkańcy z całej gminy. Pani M. Tańska została równie wyróżniona nagrodą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zajęcie II miejsca w konkursie na animatora lokalnej społeczności. Pani Magdalenie Tańskiej, Honorową Statuetkę „Skrzydła Dobroci 2018”, wręczyła Radna Powiatu Krakowskiego pani Beata Bartoszek.

 

 

W kategorii przedsiębiorca roku:

Karczma „Cekierówka”, w imieniu której Honorową Statuetkę „Skrzydła Dobroci 2018”, z rąk Przewodniczącej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pani Małgorzaty Doniec, odebrał współwłaściciel firmy pan Rafał Biniek.

 

Firma „Mpress” Usługi Poligraficzno – Graficzne Michał Gomółka, w imieniu której Honorową Statuetkę „Skrzydła Dobroci 2018”, z rąk Radnego Powiatu Krakowskiego pana Włodzimierza Tochowicza, odebrał właściciel firmy pan Michał Gomółka.

 

Jak podkreślił radny, pan Paweł Mazur, prezentując wszystkim obecnym na IV Gali Plebiscytu „Skrzydła Dobroci 2018” działalność obydwu wyróżnionych firm: „... cechy, charakteryzujące działalność wyróżnionych firm, to szerokie otwarcie na potrzeby społeczności lokalnej m.in. poprzez wspieranie działalności organizacji pozarządowych, szkół, klubów sportowych, a także systematycznie prowadzona działalność charytatywną na rzecz tych mieszkańców naszej gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej”.

 

Po zakończeniu ceremonii wręczenia Statuetek „Skrzydła Dobroci 2018”, głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który serdecznie pogratulował wszystkim Laureatom, a organizatorom podziękował za Ich inicjatywę i znakomitą organizację piątkowej Gali.

 

Z kolei wszystkim, którzy wsparli organizację IV Gali Plebiscytu „Skrzydła Dobroci”, w tym Wojewodzie Małopolskiemu i Staroście Powiatu Krakowskiego za objęcie Patronatem tegorocznej Gali, władzom samorządowym Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, szczególnie zaś Wójtowi Gminy panu Markowi Jamborskiemu, za wszechstronne wsparcie, a tym samym możliwość organizacji tej wyjątkowej imprezy, a firmie „Barwa” za ufundowanie specjalnych upominków dla tegorocznych Laureatów podziękowali państwo: Katarzyna Konewecka-Hołój i Grzegorz Marzec. Ponadto swoje podziękowania skierowali oni do pana Pawła Dysa za przygotowanie oprawy muzycznej oraz pana Dariusza Kasprzaka odpowiedzialnego za oprawę multimedialną IV Gali Plebiscytu „Skrzydła Dobroci 2018”.

 

Po zakończeniu oficjalnej części Gali Plebiscytu „Skrzydła Dobroci 2018”, jej organizatorzy, podobnie jak miało to miejsce w minionych latach, nie zapomnieli o artystycznym wymiarze tej uroczystości, który zapewnił porywający występ wokalny Gabrieli Świerczek.

 

2020-01-07