Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

„Skrzydła Dobroci 2021”- uroczysta gala

W niedzielę 20 lutego 2022 r. w Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w Baranówce odbyła się uroczystość wręczenia honorowych statuetek laureatom VII edycji Plebiscytu „Skrzydła Dobroci 2021”. Zostały nimi uhonorowane osoby i firmy szczególnie zaangażowane w różnorodne formy działalności na rzecz mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Plebiscyt organizowany jest z inicjatywy Radnych Gminy, działających  w Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Uroczystej gali patronował Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski.

Decyzją Kapituły Plebiscytu „Skrzydła Dobroci 2021”  laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

W kategorii wyróżnienie za całokształt działalności i pracy zawodowej:

 • Ewa Święch - działaczka społeczna, aktywnie i twórczo przez wiele lat działająca w Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Szansa”, przez 15 lat koordynująca współpracę Stowarzyszenia „Szansa” z Bankiem Żywności, co umożliwiło udzielenie znaczącego wsparcia żywnościowego tym mieszkańcom naszej gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Zygmunt Łach – pedagog, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej im. generała Mariana Langiewicza w Goszczy, znakomity „gospodarz” szkoły, inicjator licznych akcji, o różnorodnym charakterze na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, w które włączyli się  mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe działające nie tylko na terenie tej miejscowości.
 • Stanisław Stefańczyk – działacz społeczny, wieloletni Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej  oraz orkiestry dętej „Skrzeszowianka” w Skrzeszowicach. Za swoją działalność uhonorowany przez druhów OSP Skrzeszowice tytułem Honorowego Prezesa tej jednostki. Inicjator i organizator wielu działań na rzecz wszechstronnego rozwoju orkiestry dętej i jednostki OSP Skrzeszowice, a także całej lokalnej społeczności Skrzeszowic.

Honorowe Statuetki w tej kategorii wręczyli laureatom Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski i Radna Powiatu Krakowskiego Beata Bartoszek.

W kategorii inicjatywa społeczna na rzecz promocji lub poprawy życia w naszej gminie wyróżnieni zostali:

 • Kinga Pazdańska, Anna Bogacka i Izabela Matuszczyk-Sularz - wolontariuszki zaangażowane  w pozyskiwanie środków finansowych na leczenie, rehabilitacje i zakup sprzętu medycznego dla dwojga mieszkańców naszej gminy. Panie zorganizowały akcję charytatywną na rzecz mieszkańców w postaci zbiórki internetowej.
  Honorową Statuetkę „Skrzydła Dobroci 2021” wręczyły wspólnie  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Turek oraz dr Małgorzata Smyczyńska, ubiegłoroczna laureatka Plebiscytu.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Luborzycy -  to jedno z najprężniej działających Kół Gospodyń na terenie naszej gminy, które  jest inicjatorem i organizatorem licznych imprez integrujących mieszkańców naszej gminy, spośród których wymienić należy m.in. Gminny Orszak Trzech Króli, konkurs „Najpiękniejsze ziele z Luborzycy”. Koło z Luborzycy aktywnie uczestniczy i angażuje się w organizację licznych akcji o charakterze charytatywnym i integracyjnym, a jego członkinie prowadzą systematyczne działania na rzecz zachowania i przekazywania młodemu pokoleniu tradycji obyczajów naszej „Małej Ojczyzny”.
  W ręce Przewodniczącej KGW Luborzyca Jadwigi Walczak,  statuetkę przekazali wspólnie Przewodniczący Powiatowej Rady Pożytku Publicznego Mariusz Zieliński oraz członkini tejże Rady Sylwia Zawalska- Wierzbińska.

W kategorii Przedsiębiorca Roku nagrodzono firmy:

 • Interviatech Sp. z o .o.  w imieniu której Honorową Statuetkę „Skrzydła Dobroci 2021”, z rąk Radnej Powiatu Krakowskiego Beaty Bartoszek oraz ubiegłorocznego laureata Plebiscytu Andrzeja Jamborskiego odebrał jej Prezes Robert Wojnarski.
 • Stajnia „Shangri La” której właściciele Aneta Kuźniak-Pałetko i  Tomasz Pałetko otrzymali statuetkę  z rąk Radnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Krzysztofa Krupińskiego i Stanisława Machnika.

Działalność obu wyróżnionych firm charakteryzuje otwarcie na potrzeby społeczności lokalnej, czego wyrazem jest m.in. wspieranie działalności szkół, a także prowadzona i przybierająca bardzo różnorodne formy działalność wspierająca szczególnie pokrzywdzonych  przez los najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Ponadto Kapituła Plebiscytu „Skrzydła Dobroci 2021” podjęła decyzję o uhonorowaniu  specjalnymi podziękowania za prowadzaną działalność społeczną Społecznego Komitetu Mieszkańców  ds. Poprawy Bezpieczeństwa Drogowego w Centrum Gminy oraz  Marleny Mikulskiej i Pauliny  Budzoń  za ich działalność i zaangażowanie  na rzecz troski o dobro porzuconych  zwierząt na terenie naszej gminy.  Podziękowania te wręczyli Przewodniczący Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, organizujących Plebiscyt, Katarzyna Konewecka-Hołój – Przewodniczącą Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych i Grzegorz Marzec – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

Galę w Baranówce zakończył koncert utalentowanych  wokalistek  Estery Wierzbińskiej i Weroniki Wójcik.

2022-05-05