Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W poniedziałek 4 marca 2019 r. w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się spotkanie Wójta pana Marka Jamborskiego z sołtysami gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

W spotkaniu tym uczestniczyły również: pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy, pani Anna Szymczyk – Sierak – Sekretarz Gminy oraz pani Kornelia Łakomy – Skarbnik Gminy.

 

W pierwszej części spotkania Wójt Gminy pan Marek Jamborski przedstawił zebranym prezentację dotyczącą rozwoju gminy w ostatnim okresie, a także szczegółowo omówił zadania realizowane obecnie przez gminę. W dalszej części poniedziałkowego spotkania odbyła się dyskusja na temat wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących Fundusz Sołecki. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Gminy w terminie do 31 marca 2019 r. Ostatnim punktem spotkania było omówienie spraw bieżących. W trakcie realizacji tego punktu obrad omówione zostały zgłaszane przez Sołtysów kwestie dotyczące m.in. infrastruktury drogowej, oświetlenia oraz utrzymania czystości i porządku w gminie.

 

2019-03-04