Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Strategia "Metropolia Krakowska 2030"

14.12.2021 r. na nadzwyczajnym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju ponadlokalnego do 2030 r. Strategia stanowi pionierski w skali kraju dokument rozwoju ponadlokalnego dla Krakowa i jego otoczenia – wyznacza siedem dziedzin współpracy dla piętnastu gmin na najbliższe 10 lat.

Potwierdzeniem woli współpracy ponadlokalnej w ramach Metropolii Krakowskiej było złożenie deklaracji poparcia przez sygnatariuszy. W imieniu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca deklarację współpracy i poparcia podpisał Wójt Gminy Marek Jamborski.

Poniżej link do artykułu podsumowującego spotkanie: https://metropoliakrakowska.pl/2021/12/zielone-swiatlo-dla-strategii-rozwoju-metropolitalnego

Tekst i zdjęcia: Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

2021-12-16