Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

SYMBOLICZNA ŁOPATA WKOPANA!

W Goszczy rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej.

 

Symboliczną łopatę pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. gen. M. Langiewicza w czwartek 8 września 2022r. wkopali: Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec, Dyrektor SP w Goszczy Maria Pęchalska, były Dyrektor Szkoły Zygmunt Łach, Radny Gminy Radosław Zębala, Sołtysi, Pracownicy Urzędu Gminy, Kierownictwo Firmy, Projektant, Proboszcz Parafii Goszcza ks. Andrzej Orlikowski, Rada Rodziców, Uczniowie Szkoły.

 

W dniu 5.09.2022r. zawarto umowę z firmą Budowa+ Tomasz Szybiak, na realizację inwestycji pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej im. gen. M. Langiewicza w Goszczy”.

 

Łączna wartość inwestycji: 6 400 000,00 zł

Kwota otrzymanej Promesy: 4 921 600,00 zł

Udział własny: 1 478 400,00 zł

 

Inwestycja zostanie zakończona do dnia 30.10.2023 r.

2022-09-08