Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Uroczyste otwarcie Filii Samorządowego Żłobka „Małe Misie” w Głębokiej

W dniu 11 stycznia 2023 roku odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia w Głębokiej Filii Samorządowego Żłobka „Małe Misie.

 

Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez Wójta Gminy Marka Jamborskiego oraz Dyrektor Samorządowego Żłobka „Małe Misie” Justynę Łakomy zaproszonych Gości, wśród których byli m.in.: Arkadiusz Psica - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Tadeusz Nabagło – członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Antoni Rumian – Wójt Gminy Michałowice, Wiesław Rudek – Wójt Gminy Koniusza, Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wraz z jej Przewodnicząca Małgorzatą Doniec, Danuta Sokół – Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów, ksiądz Kazimierz Szarek – proboszcz parafii Czulice, Zbigniew Wawro -Prezes Zarządu Gminnego ZOSP, Marek Majewski – Prezes OSP Głęboka, Jarosław Łagowski – Naczelnik OSP Głęboka, Agnieszka Raźny-Sikora – przedstawicielka KGW Głęboka, Arkadiusz Polański i Justyna Nowelska - przedstawiciele Rady Rodziców, wykonawcy inwestycji Paweł Miczek i Oskar Miczek – firmy „Mistar” z Tarnowa, Tomasz Gawęda – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,Wiesław Wójcik-Zastępca Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Anna Szymczyk-Sierak – Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją, Kornelia Łakomy – Skarbnik Gminy, Robert Konieczny – Dyrektor SP im. Marii Konopnickiej w Biórkowie Wielkim, Edyta Szafrańska – Dyrektor Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Posądzy, Paulina Gietka – Dyrektor Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych Gminy Wielka Wieś Angelika Wiśniewicz – Dyrektor Samorządowego Żłobka we Wierzbnie, Dyrektorzy Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli Samorządowych działających w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, Agnieszka Kozłowska – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, Agnieszka Brodowska – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji, Kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz przedstawiciele pracowników Samorządowego Żłobka „Małe Misie” w Wysiołku Luborzyckim.

 

Po zakończonym powitaniu obecnych w Głębokiej Gości, głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przybliżył zebranym przebieg działań i zakres prac modernizacyjnych w Głębokiej, które w efekcie doprowadziły do powstania Filii Samorządowego Żłobka „Małe Misie” w tej miejscowości. W swojej wypowiedzi pan Wójt zaznaczył, iż:” ”Łączny koszt remontu i dostosowania budynku na potrzeby żłobka wyniósł 2 291 065,73 złotych i w całości został pokryty z budżetu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, natomiast na wyposażenie filii żłobka w Głębokiej i pierwszy rok jego funkcjonowania pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w kwocie 1 610 256,03”.

 

Po wystąpieniu pana Wójta nastąpiła najważniejsza chwila uroczystości w Głębokiej, którą było przecięcie symbolicznej biało-czerwonej wstęgi, którego wspólnie dokonali: Arkadiusz Psica - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Tadeusz Nabagło - członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Powiatu Krakowskiego, Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy oraz Dyrektor Samorządowego Żłobka „Małe Misie” Justyny Łakomy.

 

W dalszej części uroczystości proboszcz parafii w Czulicach ksiądz Kazimierz Szarek dokonał poświęcenia nowego żłobka w Głębokiej.

 

Następnie, już wewnątrz zmodernizowanego budynku nowo otwartego żłobka, głos zabrała Dyrektor Samorządowego Żłobka „Małe Misie” Justynę Łakomy, która przybliżyła zebranym informacje dotyczące działającego od 1 września 2018 roku w Wysiołku Luborzyckim Żłobka „Małe Misie”, a następnie szczegółowe omówiła zakres zajęć przygotowany dla żłobkowiczów w jego filii w Głębokiej.

 

Po wystąpieniu Dyrektor Justyny Łakomy, krótkie wystąpienia gratulacyjne wygłosili obecni w Głębokiej Goście: Arkadiusz Psica, Tadeusz Nabagło, oraz Małgorzata Doniec. Po wystąpieniach wymienionych Gości ponownie głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który odczytał zebranym okolicznościowy list gratulacyjny, przesłany z okazji otwarcia Głębokiej Filii Samorządowego Żłobka „Małe Misie” przez Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę.

 

Po odczytaniu listu Wojewody Małopolskiego, pan Wójt jeszcze raz serdecznie podziękował wszystkim tym, których praca i zaangażowanie umożliwiło powstanie, tej jakże potrzebnej naszej lokalnej społeczności inwestycji, jaką bez wątpienia nowy żłóbek w Głębokiej. Dopełnieniem wystąpienia pan Wójta Gminy były równie serdeczne podziękowania Dyrektor Samorządowego Żłobka „Małe Misie” Justyny Łakomy oraz pracowników tej instytucji oraz Rady Rodziców.

 

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, obecni w Głębokiej Goście, mieli możliwość zwiedzić nową otwarty tego dnia w Głębokiej żłobek.

 

2023-01-26