Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Goszczy.

W dniu dzisiejszym, tj. 01.02.2024 roku została uroczyście otwarta nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy .

Uroczystość ta rozpoczęła się od pięknego poloneza w wykonaniu uczniów klas 1-3. Po nim nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu.

Następnie Wójt Gminy Marek Jamborski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczy Maria Pęchalska powitali licznie przybyłych do Goszczy Gości wśród których znaleźli się m.in.: Ireneusz Raś - Poseł na Sejm RP, Andrzej Adamczyk, Dyrektor Biura Wojewody – Łukasz Krzysztofik, Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Tadeusz Dudę, Wicedyrektor nadzoru pedagogicznego – Małgorzata Wesołowska, Wice Starosta Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk, Radni Powiatu Krakowskiego, brygadier Jacek Hajduk, reprezentujący KM PSP w Krakowie, Prezes Małopolskiej Hodowli Roślin Piotr Serafin, Dyrektor Biura Metropolii Krakowskiej Daniel Wrzoszczyk, Prezesi i Komendant ZOSP, Prezesi i Naczelnik Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczy i Marszowicach, Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach – Marek Kyzioł, proboszcz parafii w Goszczy wraz z ks. wizytatorem, Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wraz z Przewodniczącą Rady Małgorzatą Doniec, Sołtysi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przedstawicieli Rady Rodziców, Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, Anna Szymczyk – Sierak - Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów  Danuta Sokół, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele firm, które realizowały zadanie budowy nowej sali gimnastycznej w Goszczy, przedstawiciele Orkiestry dętej TON z Goszczy, Prezes Strażak Goszcza, grono pedagogiczne szkoły, pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciele firm działających na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.

Po zakończonym powitaniu głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił historię podejmowanych działań, jakie w efekcie doprowadziły do dzisiejszej uroczystości tj. otwarcia nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym w Goszczy. Dopełnieniem wystąpienia Wójta była wypowiedź Dyrektor szkoły w Goszczy Marii Pęchalskiej, w której przybliżyła ona zebranym szczegółowe dane o nowo powstałym obiekcie.

Po wystąpieniu Wójta oraz Dyrektor szkoły nastąpiło przecięcie symbolicznej wstęgi, którego dokonali wspólnie: gospodarze, zacni goście i uczniowie.

Kolejno proboszcz parafii w Goszczy dokonał uroczystego poświęcenia obiektu. Następnie zaś miało miejsce przekazanie symbolicznego „Klucza” do budynku nowej sali Dyrektor Szkoły Marii Pęchalskiej przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego.

Z kolei krótkie wystąpienia gratulacyjne wygłosili obecni w Goszczy Goście. Przekazali także symboliczne prezenty dla naszych uczniów.

W dalszej części tego ważnego wydarzenia, dyrektor Maria Pęchalska wręczyła okazjonalne wiązanki kwiatów Wójtowi Markowi Jamborskiemu, Przewodniczącej Małgorzacie Doniec, Małgorzacie Wesołowskiej, Adolfowi Siudkowi - Sołtysowi Goszczy, Annie Dutkiewicz i Agnieszce Czekaj Przewodniczącym obecnej i poprzedniej Rady Rodziców, Krystynie Broś – Prezes zaprzyjaźnionego ze szkołą Stowarzyszenia Aktywna Wieś w Goszczy i Sadowiu .

Uroczystość otwarcia budynku nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goszczy zakończył specjalnie na tą okazję przygotowany występ artystyczny dzieci i młodzieży pt. „ W królestwie sportu”. W Goszczy zaprezentowały swoje umiejętności również Cheerleaders Unique , której prezes i założycielka Lidia Stefańska jest absolwentką tej szkoły.

Po tej części uroczystości, Goście obecni w Goszczy, mieli możliwość zwiedzić nową otwartą salę gimnastyczną.

O bezpieczeństwo i kierowanie ruchem na zewnątrz zadbała OSP z Goszczy.

Tego dnia w Goszczy wszyscy czuliśmy radosną i podniosłą atmosferę!

Kilka słów na temat obiektu:

Zrealizowany budynek sali gimnastycznej jest obiektem dobudowanym do istniejącego budynku szkoły podstawowej w Goszczy, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi.

Kondygnację parteru zaprojektowano pod pomieszczenia sali gimnastycznej wraz z ich zapleczami socjalnymi i technicznymi, w tym: pomieszczenia dla nauczyciela WF, magazyn sprzętu sportowego, szatnie i łazienki przeznaczone dla osób ćwiczących na sali gimnastycznej, szatnię szkolną, sekretariat szkolny, gabinet dyrektora oraz pomieszczenia techniczne takie jak kotłownia i rozdzielnia elektryczna.

Kondygnację poddasza zaprojektowano pod pomieszczenia sal szkolnych wraz z ich zapleczami socjalnymi i technicznymi taki jak: dwie sale lekcyjne, zaplecze magazynowe, łazienki dla uczniów.

Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, kondygnacja piętra dostępna przy użyciu platformy przy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych o napędzie elektryczno-liniowym.

Dane techniczne obiektu:

  • Powierzchnia zabudowy – 696,11m2
  • powierzchnia użytkowa netto (powierzchnia podłogi) – 1219,25m2
  • powierzchnia użytkowa – 690,88m2
  • kubatura netto – wewnętrzna – 4590,56m3
  • ilość kondygnacji – 2

Projektant : Firma MIRPOL Sp. zo.o. Spółka komandytowa, Mirosław Franczyk

Wykonawca – Firma Tomasz Szybiak Budowa +

Inwestycja została ukończona 28.11.2023 r.

Wartość inwestycji: 6 400 000,00zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych: 4 921 600,00 zł tj. 76,90%

Wkład własny finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 478 400,00 zł tj. 23,10%

 

2024-03-15