Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Urząd Gminy stara się pozyskać dofinansowanie na gminne inwestycje

24.02.2022 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca złożyła wnioski w ramach Rządowego Funduszu: Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, o realizację kilku kluczowych przedsięwzięć. Wśród nich:

  • Budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Szacowana wartość inwestycji 5 000 000,00zł.

  • Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej im. gen. M. Langiewicza w Goszczy. Szacowana wartości inwestycji 6 493 565,20zł.

  • Modernizacja zabytkowego zespołu dworskiego w Baranówce na cele kulturalno-społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Szacowana wartość inwestycji 16 585 233,16zł.

 

Gmina stara się także o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach wniosków kolejnej edycji rządowego programu PPGR: Dotyczy to projektów:

 

  • Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Przewidywana wartość inwestycji: 2 029 131,00zł.

 

  • Remont dachów na budynkach edukacyjno-oświatowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.

Przewidywana wartość inwestycji: 1 549 076,58zł.

 

Staramy się o uzyskanie jak największej ilości środków finansowych, mamy nadzieję, że nasze wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone.

2022-02-25