Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

VI edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo!

W imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego zapraszamy do zapoznania się i udziału w VI edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

W dniach 1 - 30 września br. można zgłaszać propozycje zadań, w szczególności o charakterze:
- prospołecznym,
- prozdrowotnym,
- kulturalnym,
- edukacyjnym,
- sportowym,
- turystycznym,
- ekologicznym,
- ochrony środowiska,
- transportu zbiorowego i dróg publicznych,

Po weryfikacji zgłoszonych zadań pod kątem:
- prawidłowości zgłoszenia,
- formalnym, prawnym,
- możliwości realizacji – analiza,

zostaną one poddane głosowaniu, a zwycięskie przekazane do realizacji.

Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego umożliwia składanie propozycji zadań o zasięgu regionalnym i ogólnowojewódzkim, którego wartość może wynieść nawet 1 mln złotych. Zmianie uległ również podział regionu na cztery części, w których można zgłaszać zadania:

- Region Krakowski Obszar Metropolitalny – m. Kraków oraz powiaty: krakowski, olkuski, miechowski,

- Region Tarnowski – m. Tarnów oraz powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, bocheński, proszowicki, wielicki,

- Region Małopolska Południowa – m. Nowy Sącz oraz powiaty: nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki,

- Region Małopolska Zachodnia – m. Oświęcim oraz powiaty: suski, myślenicki, wadowicki, chrzanowski, oświęcimski.

Na tegoroczną odsłonę Budżetu Obywatelskiego, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 14mln złotych.Szczegółowe informacje o budżecie obywatelskim znajdują się na stronie internetowej:

www.bo.malopolska.pl

2022-09-09