Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wniosek na usuwanie folii rolniczych pozytywnie oceniony przez NFOŚiGW

W dniu 24 marca 2020 r. do Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca wpłynęła pozytywna odpowiedź NFOŚiGW na wniosek gminy z dnia 18.12.2019 r. pn.: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Program ten przewiduje częściowe dofinansowanie odbioru i utylizacji folii rolniczej oraz odpadów pochodzących z produkcji rolniczej takich jak: siatka i sznurek do owijania, opakowania po nawozach i typu BIG BAG. Z przeprowadzonej przez urząd gminy inwentaryzacji w formie zgłoszeń zainteresowanych rolników, wynika że na terenie gminy do odbioru pozostaje 60 ton folii i 16 ton pozostałych odpadów rolniczych.

 

O harmonogramie oraz miejscu odbioru foli rolniczej, będziemy Państwa informować po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacuje się, że zadanie to będzie realizowane w II kwartale 2020 roku.

 

2020-03-25