Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zamknięcie PSZOK w Kocmyrzowie

W związku z rozwijającym się zagrożeniem epidemicznym oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi przeciwdziałania koronawirusowi COVID-19 władze gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęły decyzję o zamknięciu od dnia 24 marca 2020 r. do odwołania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie.

Dodatkowym argumentem za podjęciem tej decyzji był fakt, iż nasz PSZOK w ostatnich dniach był jedynym czynnym tego typu obiektem w okolicach Krakowa, co doprowadziło do rażącego wzrostu ilości przywożonych odpadów (szczególnie budowlanych), prowadząc do gromadzenia się znacznej liczby osób na małym obszarze. Taka sytuacja uniemożliwia zachowanie odpowiednich odległości i innych standardów narzuconych przepisami w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Biorąc pod uwagę powyższe oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i pracowników PSZOK, czasowo zaprzestano przyjmowania odpadów. W trakcie przerwy na terenie PSZOK w Kocmyrzowie będą realizowane prace porządkowe oraz uzupełnione zostaną nasadzenia zieleni izolacyjnej.

Jednocześnie przypominamy, że na terenie naszej gminy odpady komunalne w tym wielkogabarytowe, będą odbierane zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami określonymi w harmonogramach wywozu śmieci

2020-03-21