Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zjazd Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych

W sobotę 2 października br.,w remizie OSP Goszyce odbyły się obrady Zjazdu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zjazd rozpoczął się od przeprowadzenia czynności organizacyjnych, takich jak: wybór komisji zjazdowych i Przewodniczącego obrad, którym został druh Zbigniew Wawro (OSP Czulice).

Następnie druh Marek Jamborski – Prezes Zarządu Gminnego prezentację multimedialną obrazującą działalność OSP naszej gminy w okresie 2016–2020.

Po zakończonej prezentacji miała miejsce uroczystość, w trakcie której Prezes Zarządu Gminnego Marek Jamborski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatą Doniec wręczyli drobne upominki oraz pamiątkowe listy z podziękowaniami za zaangażowanie i wieloletnią działalność na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych druhowi Stanisławowi Stefańczykowi (OSP Skrzeszowice), druhowi Augustynowi Kaczmarczykowi (OSP Goszyce), druhowi Jerzemu Nowakowi (OSP Rawałowice), druhowi Krzysztofowi Machnikowi (OSP Głęboka), w imieniu którego podziękowanie odebrał druh Marek Majewski, Prezes tej jednostki oraz druhowi Waldemarowi Chochołkowi (OSP Marszowice).

W dalszej części obrad głos zabrał Komendant Gminny OSP Andrzej Szwajca , a następnie zaproszeni Goście: Leszek Zięba – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP, Adam Domagała - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP, Małgorzata Doniec- Przewodnicząca Rady Gminy, brygadier Jacek Hajduk -dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 7 PSP, nadkomisarz Marek Kyzioł – Komendant KP w Słomnikach, Włodzimierz Tochowicz – Radny Powiatu Krakowskiego, Anna Szymczyk-Sierak – Sekretarz Gminy, Wiesław Wójcik – Zastępca Wójta Gminy, ksiądz kanonik Bogusław Zając – Honorowy Kapelan OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ksiądz kanonik Andrzej Orlikowski -Kapelan Gminny OSP oraz druh Krzysztof Malik.

Kontynuując obrady delegaci Zjazdu, poprzez głosowanie, udzielili absolutorium kończącemu swoją kadencję Zarządowi Gminnemu ZOSP RP.

W kolejnym punkcie obrad przeprowadzone zostały wybory nowego Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na okres 2021–2026. W zawiązku z decyzją dotychczasowego, wieloletniego Prezesa Zarządu Gminnego Marka Jamborskiego,o niekontynuowaniu dalszej działalności w ramach Zarządu Gminnego, a tym samym niepełnieniu jakichkolwiek związanych z tym funkcji, Zjazd przeprowadził wybory uzupełniające, w wyniku których członkiem Zarządu został wybrany druh Henryk Dutkiewicz. Ostatecznie skład nowego Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, który kierował będzie działalnością OSP w latach 2021-2026 przedstawia się następująco: Prezes Zarządu Gminnego – Zbigniew Wawro, Wiceprezes Zarządu Gminnego – Henryk Dutkiewicz, Wiceprezes Zarządu Gminnego – Rafał Kozik, Komendant Gminny OSP – Andrzej Szwajca, Sekretarz Zarządu – Krzysztof Malik, Skarbnik Zarządu – Leszek Kaczmarczyk, Członek Prezydium Zarządu – Michał Łach, Członek Prezydium Zarządu – Łukasz Dutkiewicz, Członkowie Zarządu: druhna Aleksandra Bielecka, druh Marek Majewski, druh Zbigniew Stefańczyk, druh Stanisław Kułaga, druh Zenon Korfel, druh Jacek Głowa.

Na Zjeździe w Goszycach wybrana została także Komisja Rewizyjna, w składzie: Michał Sołek, Wojciech Janczyk, Sławomir Doniec, przedstawiciele Oddziału Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, którzy reprezentować go będą we władzach ZOSP Powiatu Krakowskiego, a zostali nimi druhowie Zbigniew Wawro i Andrzej Szwajca oraz delegaci na Zjazd Powiatowy ZOSP RP, którego organizacja planowana jest w grudniu br. Delegatami tymi wybrano druhów: Marka Jamborskiego, Rafała Kozika, Krzysztofa Malika i Leszka Kaczmarczyka.

Nowemu Zarządowi życzymy sukcesów w kierowaniu działalnością gminnych jednostek OSP w nadchodzących latach.

2021-10-05