Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Krakowie
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Krakowie i organizacja pracy w dniu poprzedzającym wybory oraz w dniu wyborów.
Zobacz więcej »
2019-01-09
Informacja o czasie pracy Obwodowych Komisji Wyborczych
Obwodowe Komisje Wyborcze ds. Przeprowadzenia Głosowania w obwodach Nr 1-10 w dniu Wyborów Samorządowych - 21 października 2018 r. rozpoczynają pracę o godz. 6.00.
Zobacz więcej »
2019-01-09
Środki finansowe dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W dniu 18 października 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jamborski, odebrał promesę dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa budynku kultury - świetlicy wiejskiej w Dojazdowie" w wysokości 500 000 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Promesę wręczył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan Stanisław Sorys.
Zobacz więcej »
2019-01-09
Informacja dla obwodu głosowania nr 7-Czulice, Karniów
Na podstawie art. 13 b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 754, 1000 i 1349), w imieniu Komisarza Wyborczego w Krakowie II, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje Mieszkańców obwodu głosowania nr 7 /Czulice, Karniów/, że głosowanie w dniu Wyborów Samorządowych tj. 21 października 2018 r. odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Karniów 11, 32-010 Luborzyca".
Zobacz więcej »
2019-01-09
Mapa inwestycji
Zapraszamy do zapoznania się z mapą inwestycji na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. http://www.luborzyca.gminneinwestycje.pl/
Zobacz więcej »
2019-01-09
Zmiany w składach OKW-postanowienie Komisarza Wyborczego
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych.
Zobacz więcej »
2019-01-09
Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej
Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy uprzejmie informuje, że w przeddzień Wyborów Samorządowych tj. 20 października 2018 r. pełni dyżur w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97 w godzinach 8.00-20.00.
Zobacz więcej »
2019-01-09
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych-transport
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu Wyborów Samorządowych tj. 21 października 2018 r. osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych. W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10.
Zobacz więcej »
2019-01-09
Konsultacje-współpraca z organizacjami pozarządowymi
Informujemy, że w dniach od 25.10.2018 r. do dnia 14.11.2018 r. odbędą się konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W podanych wyżej terminach organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, mogą składać wnioski/opinie do projektu rocznego Programu współpracy na rok 2019. Szczegóły oraz potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Dla mieszkańców/Organizacje pozarządowe.
Zobacz więcej »
2019-01-09
Informacja dla wyborców-wpisanie do rejestru wyborców
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przypomina, że wnioski o wpisanie do rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca będą przyjmowane do dnia 17 października 2018 roku do godz. 12.00. w pokoju nr 4 (parter). Wszystkie wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane po I turze wyborów samorządowych.
Zobacz więcej »
2019-01-09
Konsultacje - pozyskiwanie funduszy europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zapraszają mieszkańców na konsultacje z tematyki pozyskiwania Funduszy Europejskich.
Zobacz więcej »
2019-01-09
Nowy sprzęt dla naszych strażaków
10 października 2018 r. w remizie OSP Rawałowice odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, podczas którego omówione zostały tematy związane z bieżącą działalnością jednostek OSP naszej gminy, a także dalszymi planami jej rozwoju. Najważniejszym punktem spotkania w Rawałowicach było uroczyste przekazanie nowego sprzętu, służącego zwiększeniu gotowości bojowej, druhom z OSP Rawałowice (pompa szlamowa) oraz OSP Czulice i OSP Marszowice (odzież ochronna do działań bojowych) przez Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca druha Marka Jamborskiego oraz Komendanta Gminnego OSP druha Andrzeja Szwajcę. Doposażenie wspomnianych jednostek OSP w nowy sprzęt możliwe było dzięki dofinansowaniu, pozyskanemu w ramach Konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”, w łącznej kwocie 6 601,00 zł.
Zobacz więcej »
2019-01-09
2019-09-02