Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

"Klub Senior +" w Kocmyrzowie

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa COVID-19 Klub Senior+ w Kocmyrzowie wznowił swoją działalność.

W placówce obowiązuje wzmożony reżim sanitarny, dla Seniorów zostały zabezpieczone środki ochrony osobistej, dostosowano też rozmieszczenie sprzętów w pomieszczeniach do obowiązujących wymogów. Seniorzy ze względów bezpieczeństwa zostali podzieleni na mniejsze ilościowo grupy. Gdy jedna grupa będzie w budynku, druga będzie miała w tym czasie zajęcia na świeżym powietrzu.

 

 

KLUB SENIOR+ rozpoczął funkcjonowanie w naszej gminie od 1 stycznia 2020 r. Jego powstanie jest odpowiedzią na potrzeby coraz liczniejszej w społeczeństwie grupy osób starszych.

KLUB SENIOR + przeznaczony jest dla grupy 20 seniorów – mieszkańców naszej gminy w wieku 60 lat i więcej, jest miejscem spotkań i aktywności osób starszych a jego celem jest w szczególności: przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych, pomoc w utrzymywaniu kondycji psychofizycznej seniorów, rozwijanie ich zainteresowań i pasji.

Uczestnictwo w KLUBIE SENIOR + jest niezobowiązujące i dobrowolne - na podstawie deklaracji pobytu.
KLUB SENIOR + oferuje seniorom szereg atrakcyjnych działań m.in. warsztaty tematyczne, zajęcia usprawniające ruchowo, wyjścia do kina, teatru, wycieczki.
Każdy z Seniorów może w nim znaleźć coś dla siebie – zgodnie z jego zainteresowaniami i oczekiwaniami.

Klub usytuowany jest w Kocmyrzowie, ul. Centralna 115 (budynek, w którym działa biblioteka) i funkcjonuje trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych:
- poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 15.00 do 19.00


Serdecznie zapraszamy Seniorów z naszej gminy do aktywnego i ciekawego spędzania czasu na zajęciach KLUBU SENIOR +.

 

2019-12-24