Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi - 2022

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania wniosków/opinii do projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Wnioski/opinie należy kierować:

  • pocztą elektroniczną na adres: wnioski@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
  • za pomocą załączonego formularza lub pocztą tradycyjną na adres:
    Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca,
    ul. Jagiellońska7
    32-010 Luborzyca
    (z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – NGO”),

w terminie: od dnia 13.10.2021 r. do dnia 02.11.2021 r.

2021-10-05