Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Uprzejmie informujemy, że w terminie 18.01.2022 r. - 4.02.2022 r. można zgłaszać kandydatów w ramach plebiscytu Skrzydła Dobroci 2021.

Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca.

Kandydatury można zgłaszać także mailowo: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

Osoba zgłaszająca kandydata może podać swoje dane lub zachować anonimowość.

Kandydatem może być każda osoba prywatna lub instytucja z terenu naszej gminy.

W zgłoszeniu należy podać:

- dane osoby prywatnej /imię, nazwisko, adres, telefon/ lub organizacji (stowarzyszenia ludzi) /nazwa, adres, telefon/,
- opis kandydata, w którym należy ująć jaką działalność społeczną prowadzi lub opisać czyn godny pochwały, uznania,
- należy zaznaczyć od jakiego czasu kandydat zajmuje się działalnością na rzecz innych,
- określić należy zasięg działalności, ile osób skorzystało z jego pomocy,
- konieczne jest podanie danych osoby lub instytucji, która może potwierdzić działalność kandydata.

Wyróżnienia zostaną przyznane w następujących kategoriach:

I. BOHATER ROKU /osoba lub zespół ludzi, która dokonała jednorazowego czynu, który znacznie wpłynął na życie innych ludzi/
II. PRZEDSIĘBIORCA ROKU
III. INICJATYWA SPOŁECZNA NA RZECZ PROMOCJI LUB POPRAWY ŻYCIA NA TERENIE NASZEJ GMINY
IV. WYRÓŻNIENIE ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI I PRACY ZAWODOWEJ /nauczyciele, lekarze, założyciele lokalnych grup społecznych, przedstawiciele zrzeszeń itp/

2022-01-18