Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Projekt ulic w miejscowości Sulechów
W związku z wolą Mieszkańców wsi Sulechów oraz w myśl podjętej uchwały sołectwa Sulechów dotyczącej wprowadzenia nazw ulic, Gmina Kocmyrzów – Luborzyca informuję, iż trwają prace dotyczące wprowadzenia nazwy ulic w miejscowości Sulechów. Wobec powyższego Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zamieszcza ponownie projekt ulic w miejscowości Sulechów z uwzględniający uwagi mieszkańców. Niniejszy projekt publikuje się na okres 3 dni licząc od dnia publikacji. Wszelkie uwagi proszę kierować na adres: rgg@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2023-10-20
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy
Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca w załączeniu publikuje wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.
Zobacz więcej »
2023-09-19
Zebranie Wiejskie Sołectwa Rawałowice w dniu 24.09.2023
Uprzejmie informuję, że w dniu 24 września 2023 roku (niedziela) o godzinie 17,00 w remizie OSP Rawałowice odbędzie się Zebranie Wiejskie Porządek zebrania: * Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia w 2024r. środków z funduszu sołeckiego; * Omówienie I etapu remontu kaplicy w Rawałowicach. * Bieżące problemy Mieszkańców, zapytania i wnioski. W przypadku braku wymaganej frekwencji II termin zebrania wyznaczam o godzinie 17,15. Serdecznie zapraszam do udziału. Z poważaniem _ SOŁTYS RAWAŁOWIC_ _ Andrzej Witek_
Zobacz więcej »
2023-09-18
Zebranie Wiejskie Sołectwa Wola Luborzycka w dniu 23.09.2023
Sołtys wsi Wola Luborzycka zawiadamia, że w dniu 23.09.2023 r. (sobota) o godz. 18.00 u Sołtysa odbędzie się zebranie wiejskie. Plan zebrania: 1. Fundusz sołecki. 2. Sprawy bieżące. W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut. Sołtys Kazimierz Rynczak
Zobacz więcej »
2023-09-18
Zebranie Wiejskie Sołectwa Pietrzejowice w dniu 22.09.2023
Sołtys wsi Pietrzejowice zawiadamia, że w dniu 22.09.2023 o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach. odbędzie się zebranie wiejskie. Tematy zebrania: 1. Fundusz sołecki na 2024 r. 2. Sprawy bieżące Joanna Wieczorek- Sołtys Pietrzejowic
Zobacz więcej »
2023-09-15
Zebranie Wiejskie Sołectwa Skrzeszowice w dniu 24.09.2023
Sołtys wsi Skrzeszowice zawiadamia, że w dniu 24.09.2023 r. (niedziela) o godz. 18.00 w świetlicy OSP Skrzeszowice odbędzie się zebranie wiejskie. Tematy zebrania: 1. Fundusz sołecki na 2024 r. 2. Sprawy bieżące W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut. Dla prawomocności uchwał podjętych w drugim terminie zebrania wiejskiego, wyznaczonego 15 minut po pierwszym terminie, niezbędna jest obecność co najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Sołtys Wąsowicz Mariusz
Zobacz więcej »
2023-09-14
Zebranie Wiejskie Sołectwa Czulice w dniu 24.09.2023
Sołtys wsi Czulice zawiadamia, że w dniu 24.09.2023 r. (niedziela) o godz. 15.00 w Starej Szkole w Czulicach odbędzie się zebranie wiejskie. Tematy zebrania: 1. Fundusz sołecki na 2024 r. 2. Sprawy bieżące. W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut. Dla prawomocności uchwał podjętych w drugim terminie zebrania wiejskiego, wyznaczonego 15 minut po pierwszym terminie, niezbędna jest obecność co najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Sołtys Aneta Caba
Zobacz więcej »
2023-09-14
Zebranie Wiejskie Sołectwa Karniów w dniu 24.09.2023
Sołtys wsi Karniów zawiadamia, że w dniu 24.09.2023 r. (niedziela) o godz. 17.00 w Remizie OSP w Karniowie odbędzie się zebranie wiejskie. Tematy zebrania: 1. Fundusz sołecki na 2024 r. 2. Sprawy bieżące. W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut. Dla prawomocności uchwał podjętych w drugim terminie zebrania wiejskiego, wyznaczonego 15 minut po pierwszym terminie, niezbędna jest obecność co najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Sołtys Helena Żuwała
Zobacz więcej »
2023-09-14
Ponowne Zebranie Wiejskie Sołectwa Prusy w dniu 20.09.2023
Sołtys wsi Prusy zawiadamia, że w dniu 20.09.2023 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Prusach odbędzie się zebranie wiejskie. Plan zebrania: 1. Zmiana zadania z Funduszu sołeckiego na 2024r. 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski. W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut. Sołtys Prus Elżbieta Konieczna
Zobacz więcej »
2023-09-13
Zebranie Wiejskie Sołectwa Wysiołek Luborzycki w dniu 24 września 2023r.
Sołtys wsi Wysiołek Luborzycki zawiadamia, że w dniu 24 września 2023 r. /niedziela/ o godz. 17.00 w Parku Lipowym odbędzie się zebranie wiejskie. Porządek zebrania: 1. Fundusz sołecki na 2024 rok. 2. Sprawy bieżące. W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut. Anna Kaczmarczyk Sołtys
Zobacz więcej »
2023-09-12
Zebranie Wiejskie Sołectwa Dojazdów w dniu 22.09.2023
Sołtys Dojazdowa zaprasza serdecznie Mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 22.09.2023 r. (piątek) o godz. 18:00 w budynku świetlicy w Dojazdowie (ul. Krakowska 114). Główny plan zebrania obejmuje omówienie przeznaczenia środków w ramach Funduszu Sołeckiego 2024, sprawy bieżące oraz wolne wnioski.
Zobacz więcej »
2023-09-11
Zebranie Wiejskie Sołectwa Sadowie w dniu 18.09.2023
Sołtys wsi Sadowie zawiadamia, że w dniu 18 września 2023 r. o godz. 18.00 w Remizie OSP w Goszczy odbędzie się zebranie wiejskie. W programie: 1. Fundusz sołecki na 2024. 2. Sprawy bieżące W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut. Sołtys Krystyna Broś
Zobacz więcej »
2023-09-11
2024-02-21