Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zebranie Wiejskie miejscowości Karniów w dniu 16.04.2023r.
Sołtys wsi Karniów zawiadamia, że w dniu 16.04.2023 r. (niedziela) o godz. 15.00 w Remizie OSP w Karniowie odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2023-04-06
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do użyczenia w miejscowości Kocmyrzów przy ul. Jagiellońskiej
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do użyczenia w miejscowości Kocmyrzów
Zobacz więcej »
2023-04-05
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023r.
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31.03.2023r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023r. na obszarze województwa małopolskiego
Zobacz więcej »
2023-04-03
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Budowa gazociągu DN700 Wężerów-Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
Zobacz więcej »
2023-03-23
Zebranie Wiejskie wsi Wilków w dniu 31.03.2023
Sołtys wsi Wilków zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 31 marca 2023 roku / piątek / o godz. 19.00 w budynku ul. Dworska 1 w Wilkowie.
Zobacz więcej »
2023-03-23
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Kocmyrzów (1)
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w Kocmyrzowie
Zobacz więcej »
2023-03-22
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Głęboka
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Głęboka
Zobacz więcej »
2023-03-22
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia w miejscowościach Skrzeszowice i Kocmyrzów
Zobacz więcej »
2023-03-21
Zebranie Wiejskie wsi Goszyce w dniu 26.03.2023r.
Sołtys wsi Goszyce zawiadamia, że w dniu 26.03.2023 r. (niedziela) o godz. 18.00 w Remizie OSP w Goszycach odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2023-03-20
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Ogłoszenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 16 stycznia 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
Zobacz więcej »
2023-01-26
Informacja o wyborze Sołtysa w miejscowości Głęboka
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, iż w dniu 15.01.2023 r. na zebraniu wiejskim w miejscowości Głęboka odbyły się wybory uzupełniające Sołtysa. W ich wyniku Sołtysem został p. Zbigniew Pragnący.
Zobacz więcej »
2023-01-16
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dla Sołectwa Rawałowice
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zmiany statutu sołectwa Rawałowice Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2023-01-13
2024-02-21