Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 

Punkt „Czystego Powietrza” w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca

Miło nam poinformować, że w tutejszym Urzędzie Gminy został uruchomiony Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czystego Powietrza” dla naszych mieszkańców. Jest to wynik podpisania przez Gminę Kocmyrzów – Luborzyca porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

W ramach Programu „Czyste Powietrze” właściciel budynku może ubiegać się o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., termomodernizację budynku, wentylację mechaniczną, a także dokumentację techniczną. Dofinansowanie przyznawane jest przez WFOŚiGW w zależności od dochodu jaki właściciel budynku posiada. Wyróżnia się trzy stopnie dofinansowania: „podstawowy” dla osób, których dochód nie przekracza 135 000 zł netto rocznie, „podwyższony” dla osób, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym wynosi mniej niż 1894 zł netto na osobę na miesiąc i w gospodarstwach jednoosobowych dochód nie może być wyższy niż 2651 zł netto na miesiąc oraz poziom „najwyższy” gdzie w gospodarstwie wieloosobowym dochód mieszkańca nie może przekroczyć 1090 zł netto na osobę oraz gospodarstwie jednoosobowym 1526 zł netto na osobę. Aby dostać wyższą dotację, na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne jest zaświadczenie o dochodach. Zaświadczenia o dochodach wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy na podstawie wniosków składanych przez osoby zainteresowane. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub przez platformę ePUAP.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do kontaktu telefonicznego z pracownikami tutejszego urzędu gminy w celu uzyskania porady, oraz umówienia spotkania w urzędzie, a następnie złożenia wniosku o dofinansowanie, bądź o rozliczenie poniesionych działań z zakresu ochrony powietrza do WFOŚiGW.

Główny Ekodoradca – Karolina Duk

Ekodoradca - Justyna Żelazny

Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, piętro I, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pok.23A.

tel. 12/ 387 14 10 wew. 41

ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

Program Czyste Powietrze - wymagane dokumenty

W związku z dużym zainteresowaniem programem Czyste Powietrze, zamieszczamy listę (do pobrania w załączniku), którą osoby zainteresowane udziałem w programie powinny uzupełnić i dostarczyć do Ekodoradców w tutejszym Urzędzie Gminy w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW.

Ponadto przypominamy, że Ekodoradcy zatrudnieni w tut. urzędzie pozostają do Państwa dyspozycji pod nr tel. 12/ 387 14 10 wew.41 lub mailowo: ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

2024-07-12