Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zawarto umowę na pomoc finansową w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki
W dniu 05.04.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki, na kwotę 33 000,00 zł. Pozyskane środki będą wykorzystane na promocję gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów i organicznego recyklingu odpadów biodegradowalnych. W Gminie Kocmyrzów-Luborzyca ponad połowa gospodarstw użytkuje kompostowniki, korzystając jednocześnie z ulgi z tego tytułu w opłacie śmieciowej. Celem gminy jest promocja i zachęcanie mieszkańców do korzystania z kompostowników, aby odsetek członków korzystających z rozwiązań proekologicznych był znacznie wyższy. Pozyskane środki planuje się wykorzystać na zakup kompostowników, które będą wręczane mieszkańcom jako nagrody w organizowanych konkursach, spotkaniach, ekopiknikach o tematyce związanej z ochroną środowiska i gospodarką odpadową .
Zobacz więcej »
2024-04-16
Zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej dla jednostki OSP Karniów
W dniu 10.04.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku z przeznaczeniem dla jednostki OSP Karniów na realizację prac budowlano – remontowych pn.”Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła oraz przebudową schodów w budynku OSP Karniów”, na kwotę 48 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej i zabezpieczenie stanu technicznego kotłowni poprzez wykonanie prac budowlano – remontowych, polegających na modernizacji kotłowni oraz wymianie kotła wraz z przebudową schodów w budynku remizy OSP Karniów. Modernizacja kotłowni przyczyni się również do poprawy warunków estetycznych i komfortu użytkowania obiektu. Szacowana wartość inwestycji to 125 650,54 zł. Termin zakończenia prac do 31 grudnia 2024 r.
Zobacz więcej »
2024-04-16
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA.
Dnia 15.04.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania pn: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA”.
Zobacz więcej »
2024-04-16
Altana przy Szkole Podstawowej w Karniowie
Przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie powstała altana. Zadanie zostało wykonane dzięki współpracy sołectw Czulice i Karniów ( fundusze sołeckie ) oraz radzie rodziców i Dyrekcji szkoły. Łączny koszt zadania to 22 tyś zł.
Zobacz więcej »
2024-04-12
Rozpoczęto prace przy poszerzeniu zatoki autobusowej w Luborzycy
Rozpoczęły się prace budowlane przy budowie ( poszerzeniu ) zatoki autobusowej na ulicy Św. Krolowej Jadwigi w Luborzycy.
Zobacz więcej »
2024-04-09
Podpisano umowę na opracowanie projektu szatni w Kocmyrzowie
W dniu 5.03.2024r. podpisana została umowa z firmą projektową MIRPOL Sp z o.o. na wykonanie zadania pt." Opracowanie projektu szatni dla sportowców oraz boiska sportowego w miejscowości Kocmyrzów" Wartość zadania: 140 000 zł
Zobacz więcej »
Trwają prace budowy wiat przystankowych
Trwają prace budowy wiat przystankowych w miejscowościach Goszcza, Marszowice i Wilków w związku z planowanym wydłużeniem linii 232 do miejscowości Wilków.
Zobacz więcej »
2024-02-28
Podpisano umowę na działkę w celu wydłużenia lini do Wilkowa
W dniu 26.02.2024r. podpisana została umowa z Proboszczem Parafii z Luborzycy, dzięki której będzie możliwość budowy w Wilkowie pętli dla autobusów MPK. To pozwoli wydłużyć linię 232 Na mocy tej umowy Gmina będzie dysponowała działką na ten cel.
Zobacz więcej »
2024-02-27
Rozpoczęto prace zwiazane z budową chodnika Sadowie-Goszcza
W dniu 26.02.2024 został przekazany teren budowy i rozpoczęły się prace związane z budową chodnika Sadowie - Goszcza. Prosimy o zachowanie ostrożności.
Zobacz więcej »
2024-02-27
Podpisano umowę na zadanie przebudowę drogi w Sadowiu i Goszczy
Dnia 21.02.2024 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 600240 K w miejscowościach: Sadowie i Goszcza” Zamówienie obejmuje głównie prace polegające na: - budowie chodnika, zlokalizowanego wzdłuż krawędzi jezdni, którego nawierzchnia
Zobacz więcej »
2024-02-22
Realizacja Funduszu Sołeckiego rozpoczęta
1) Wykonanie ogrodzenia w ramach zadania pn. "Rozwój infrastruktury - ogrodzenie boiska sportowego" w miejscowości Krzysztoforzyce z Funduszu Sołeckiego na rok 2024. Koszt 29 500,00 zł brutto. Termin realizacji do 15.03.2024r. 2) Wydzielenie miejsca rekreacji wokół altany, wykonanie chodnika z kostki
Zobacz więcej »
2024-02-21
Kapliczki Małopolski 2024 - złożono wniosek
W dniu 20.02.2024 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca złożyła wniosek w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2024” na realizację zadania pn. „Kompleksowa konserwacja figury Św. Jana Nepomucena w miejscowości Czulice”. Zadanie obejmuje opracowanie programu prac konserwatorskich, dokumentacji
Zobacz więcej »
2024-02-21
2023-12-28