Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy - ogloszono postępownie na opracowanie projektu rozbudowy
W dniu 02.08.2023 r. ogłoszono postępowanie na wykonanie kompleksowego opracowania projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy.
Zobacz więcej »
2023-08-03
6 edycja Rządowego Funduszu Polski Ład - złożono 2 wnioski
Miło nam poinformować, że w ramach 6 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ostatnich dniach zostały złożone 2 wnioski o 98% dofinansowania do realizacji następujących inwestycji:
Zobacz więcej »
2023-08-03
BUDOWA KONTENEROWAGO ZAPLECZA SOCJALNO – SANITARNEGO PRZY BOISKU SPORTOWO – REKREACYJNYM W ŁUCZYCACH
Dnia 20.07.2023 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: BUDOWA KONTENEROWAGO ZAPLECZA SOCJALNO – SANITARNEGO PRZY BOISKU SPORTOWO – REKREACYJNYM W ŁUCZYCACH.
Zobacz więcej »
2023-07-24
Ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego, montaż instalacji gazowej wraz z wymianą kotła w miejscowości Łuczyce”
W dniu 12.07.2023 r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego, montaż instalacji gazowej wraz z wymianą kotła w miejscowości Łuczyce”.
Zobacz więcej »
2023-07-17
Pozytywnie rozpatrzono wnioski w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w którym Gmina Kocmyrzów - Luborzyca złożyła wnioski o dofinansowanie pozytywnie rozpatrzono poniższe zadania z terenu naszej gminy
Zobacz więcej »
2023-07-17
Podpisano umowę na realizację zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi 776 polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów”.
Podpisano umowę na realizację zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi 776 polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów”.
Zobacz więcej »
2023-07-14
„BUDOWA PARKINGU ,,PARKUJ I JEDŹ" ZLOKALIZOWANEGO PRZY STACJI KOLEJOWEJ W ZASTOWIE WRAZ Z WYKONANIEM ROZBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ"
Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: „BUDOWA PARKINGU ,,PARKUJ I JEDŹ" ZLOKALIZOWANEGO PRZY STACJI KOLEJOWEJ W ZASTOWIE WRAZ Z WYKONANIEM ROZBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ".
Zobacz więcej »
2023-07-12
Tablice historyczno-edukacyjne w Prusach
W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w Prusach wykonano i zamontowano 3 tablice historyczno - edukacyjne na temat miejscowości. Koszt zadania 10 800 zł
Zobacz więcej »
2023-07-10
Podpisano umowę na realizację zadania; „Remont fragmentów stropodachu na budynku oświaty i wychowania w Wysiołku Luborzyckim”.
Dnia 05 lipca 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: „Remont fragmentów stropodachu na budynku oświaty i wychowania w Wysiołku Luborzyckim”. W rozstrzygnięciu postępowania na w/w zadanie został wybrany Wykonawca, tj.: Firma Drogowa i Budowlana STRUZIK Wiesław Struzik ul. Jagiellońska 257, 32-010 Luborzyca Kwota: 784 446,86 zł brutto Po podpisaniu umowy Wykonawca może już rozpocząć realizację prac w terenie. Planowany termin realizacji zamówienia: do 60 dni, tj. licząc od dnia zawarcia umowy Przedmiotem zamówienia jest remont fragmentów stropodachu na budynku oświaty i wychowania w miejscowości Wysiołek Luborzycki. Fragmenty budynku przeznaczone do przeprowadzenia robót remontowych stropodachu składają się z dwóch skrzydeł: północnego i południowego. Skrzydła budynku są jednokondygnacyjne o zróżnicowanym poziomie stropodachu (stropodach z przełamaniem).
Zobacz więcej »
2023-07-07
Zostało ogłoszone postępowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łuczyce wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz platformą dźwigową”
Zostało ogłoszone postępowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łuczyce wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz platformą dźwigową”.
Zobacz więcej »
2023-06-27
Kolejna inwestcyja w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca - "Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowo-rekreacyjnym w Łuczycach"
Kolejna inwestycja w Gmina Kocmyrzów - Luborzyca. Mowa o "Budowie zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowo-rekreacyjnym w Łuczycach". Beneficjentem zadania jest klub LKS Kosynierzy. Projekt jest realizowany z merytorycznym oraz finansowym wsparciem Gmina Kocmyrzów - Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-06-23
rozpoczęły sie prace budowlane związane z realizacją zadania pn. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: KOCMYRZÓW, PRUSY, KRZYSZTOFORZYCE, GŁĘBOKA, RAWAŁOWICE".
Rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją zadania pn. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: KOCMYRZÓW, PRUSY, KRZYSZTOFORZYCE, GŁĘBOKA, RAWAŁOWICE". W pierwszej kolejności Wykonawca rozpoczął prace w Głębokiej.
Zobacz więcej »
2023-06-20
2023-12-28