Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Remonty cząstkowe dróg gminnych
Dnia 16.04.2020 r. została podpisana umowa na remonty cząstkowe dróg gminnych.
Zobacz więcej »
2020-04-16
Przebudowa ujęcia wody Rawałowice
Dnia 10 kwietnia 2020 r. została podpisana kolejna umowa na przebudowę kompleksu ujęcia wody w Rawałowicach. Zakres umowy: - włączenie w system zasilania dodatkowego zbiornika o pojemności 150 m³, - budowa hydroforni, wspierającej wieżę ciśnień (kula w Karniowie); - dostosowanie ujęć do nowych urządzeń, - sterowanie i monitoring, - zwiększenie parametrów sieci wodociągowej w tym obszarze.
Zobacz więcej »
2020-04-16
Przebudowa ujęć wody Łuczyce, Sadowie, Goszcza
Przebudowa ujęć wody Łuczyce L1, L2, L3, L4, Sadowie S1, Goszcza G1, G2. Dnia 10 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa na przebudowy ujęć wód podziemnych dla 7 obiektów. Wykonawcą jest Firma Inżynieryjna SystemBud Grzegorz Nowak.
Zobacz więcej »
2020-04-16
Fundusz Sołecki: remont chodnika w Prusach
Zakończony został remont chodnika przy ulicy Niepodległości w miejscowości Prusy. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego.
Zobacz więcej »
2020-04-08
Kontynuacja prac przy budowie parkingu w Goszczy
Kontynuowane są prace związane z dokończeniem budowy parkingu „Parkuj i Jedź” zlokalizowanego przy stacji kolejowej w miejscowości Goszcza.
Zobacz więcej »
2020-04-08
Budowa sal gimnastycznych - c.d.
Budowa sali gimnastycznej w Karniowie wkroczyła w kolejny etap. Zostały wymurowane ściany pierwszego poziomu i trwają prace nad wieńcem i murowania kolejnych poziomów ścian. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
Zobacz więcej »
2020-05-05
Umowa na bieżące remonty dróg gminnych
Dnia 27.03.2020 r. została podpisana umowa na bieżące remonty dróg gminnych. Wykonawcą jest Paweł Nowakowski Zakład Robót Drogowych i Budowlanych „DROGBUD” z Koniuszy.
Zobacz więcej »
2020-03-31
Budowa szatni przy boisku sportowym w Baranówce
W dniu 16.03.2020 r. Stowarzyszenie ,,Gmina Aktywna +” wspierane przez Gminę Kocmyrzów – Luborzyca podpisało z Wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego umowę na realizację w miejscowości Baranówka zadania: ,,Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym wraz instalacjami położonymi poza budynkiem oraz zagospodarowaniem terenu”.
Zobacz więcej »
2020-03-16
Podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej w Karniowie
Dnia 06.02.2020 r. została podpisania umowa na „Budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Karniowie".
Zobacz więcej »
2020-02-06
Podpisanie umowy na dokończenie budowy parkingu
Dnia 06.02.2020 r. została podpisana umowa na „Dokończenie budowy parkingu „Parkuj i jedź" zlokalizowanego przy stacji kolejowej w Goszczy”.
Zobacz więcej »
2020-02-06
Modernizacja drogi powiatowej w Goszczy
Dokonano odbioru modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Goszcza-Kielnik. Zadanie realizowano wspólnie z Powiatem Krakowskim w ramach Inicjatyw Samorządowych. Wartość całkowita zadania: 448 321,00 zł, udział Gminy: 179 328,00 zł.
Zobacz więcej »
2020-01-30
Przebudowa dróg w Wysiołku Luborzyckim i Kocmyrzowie
Wykonano przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych: w miejscowości Wysiołek Luborzycki i Kocmyrzów.
Zobacz więcej »
2020-01-30
2022-08-03