Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Podpisano umowę na zadanie termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego w Łuczycach

Dnia 30 sierpnia 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego, montaż instalacji gazowej wraz z wymianą kotła w miejscowości Łuczyce.

W rozstrzygnięciu postępowania na w/w zadanie został wybrany Wykonawca, tj.: Szczepan Gądek, Pojałowice 10, 32 – 200 Miechów

Po podpisaniu umowy Wykonawca może już rozpocząć realizację prac w terenie.

Kwota: 424 802,46 zł brutto

Przybliżony, orientacyjny czas realizacji zadania kończy się z dniem 28.11.2023 r.

Do tego czasu Wykonawca ma czas, aby zadanie zrealizować przekładając Zamawiającemu końcowy protokół odbioru robót.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego wraz z montażem instalacji gazowej i wymianą kotła w miejscowości Łuczyce.

 

2023-08-31