Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
"Klub Seniora"- Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie
W dniu 3 stycznia 2019 roku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Pomocy Stacjonarnej Wydział Polityki Społecznej, została złożona oferta o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach otwartego Konkursu ofert – Program Wieloletni „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r.
Zobacz więcej »
2020-01-07
INFORMACJA dla zarządców obiektów budowlanych
Na prośbę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego-ziemskiego, zamieszczamy informację dla zarządców obiektów wielkopowierzchniowych o konieczności usuwania zalegającego na dachach śniegu !
Zobacz więcej »
2020-01-07
Kontrole palenisk
Tegoroczny sezon grzewczy jest w pełni. Niestety nadal zdarzają się osoby, które wykorzystują niskiej jakości opał lub nawet spalają odpady.
Zobacz więcej »
2020-01-07
Gminny program stypendialny
Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę nr III/20/2018 zmieniającą uchwałę nr XXX/209/2013 w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom klas II-III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Zobacz więcej »
2020-01-07
IV Orszak Trzech Króli w naszej gminie
Tegoroczne obchody Święta Objawienia Pańskiego zwanego potocznie Świętem Trzech Króli, które miały miejsce w niedzielę 6 stycznia 2019 r. rozpoczęły się o godzinie 10.30.
Zobacz więcej »
2020-01-07
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim-Rawałowice
Sołtys miejscowości Rawałowice, pan Andrzej Witek, informuje mieszkańców o zebraniu wiejskim.
Zobacz więcej »
2020-01-07
Intensywne opady śniegu !
W związku z opadami śniegu służby zimowego utrzymania zostały zmobilizowane do odśnieżania i utrzymania przejezdności dróg. Opady występują falami i śnieg jest usuwany sukcesywnie.
Zobacz więcej »
2020-01-07
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim-Prusy
Sołtys miejscowości Prusy, pani Elżbieta Konieczna, zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-01-11
Ogłoszenie WFOŚiGW w Krakowie !
Ogłoszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze"
Zobacz więcej »
2019-01-11
Bądźmy razem w walce o czyste powietrze !
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”
Zobacz więcej »
2019-01-11
Podpisana umowa o dofinansowanie OZE
W dniu 27 grudnia 2018 r. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Marek Jamborski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy pani Kornelii Łakomy, podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”
Zobacz więcej »
2019-01-11
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2019 r.
Poniżej zamieszczamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2019.
Zobacz więcej »
2019-01-11
2019-09-02