Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wstępna promesa dla naszej gminy
Na podstawie pozytywnej decyzji Prezesa Rady Ministrów otrzymaliśmy wstępną promesę do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 600272K wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Baranówka” , które zaplanowaliśmy do realizacji w ramach budżetu przyszłego roku.
Zobacz więcej »
2021-11-19
Ogłoszenia o naborze w WFOŚiGW
Na prośbę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zamieszczamy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska: referent w Zespole Rozliczeń Klienta Indywidualnego oraz referent w Zespole Klienta Indywidualnego.
Zobacz więcej »
2021-11-17
Projekt "Odkrywam Małopolskę" - wycieczka uczniów szkoły podstawowej w Łuczycach
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach po raz drugi wzięła udział w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego projekcie „Odkrywam Małopolskę”, którego głównym celem jest wsparcie turystyki szkolnej.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Święto Niepodległości w naszej gminie
W czwartek 11 listopada 2021 roku odbyły się w naszej gminie uroczystości związane z obchodami 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody te jak zawsze miały niezwykle uroczysty charakter. Rozpoczęła je koncelebrowana Msza św. odprawiona w intencji Ojczyzny, w kościele parafialnym w Luborzycy, wspólnie przez proboszcza luborzyckiej parafii księdza Tadeusza Majchera, proboszcza parafii w Goszczy księdza Andrzeja Orlikowskiego, wikariuszy parafii w Luborzycy: księdza Mieszka Ćwiertnię i księdza Krzysztofa Piechowicza, który wygłosił okolicznościową homilię. Oprawę muzyczną nabożeństwa przygotowali muzycy z orkiestry dętej OSP Skrzeszowice „Skrzeszowianka”. Mszę św. w luborzyckiej świątyni uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga, Koła Pszczelarzy z Kocmyrzowa oraz Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy.
Zobacz więcej »
2021-11-12
Zwiększona dotacja na budowę tężni solankowej
Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25.10.2021 r. dokonano ponownego podziału środków finansowych na wsparcie budowy tężni solankowych na terenie Małopolski. Nasza gmina, na budowę tężni przy świetlicy wiejskiej w Kocmyrzowie otrzymała zwiększone dofinansowanie z kwoty 17 469,68 zł do kwoty 35 000 zł (koszt ogółem 50 000 zł). Zadanie w trakcie realizacji.
Zobacz więcej »
2021-11-10
Projekt "Odkrywam Małopolskę" - wycieczka uczniów szkoły podstawowej w Goszycach
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach wzięła udział w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski projekcie „Odkrywam Małopolskę”. W dniach 18 i 22.10.2021 r. uczniowie klas I i II etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Goszycach, w ramach projektu "Odkrywam Małopolskę"- programu wsparcia turystyki szkolnej, uczestniczyli w wycieczkach do Krakowa i Wieliczki oraz Rabki Zdrój i Zakopanego. Mimo późnej jesieni pogoda i humor dopisały uczestnikom obu wycieczek, które dostarczyły wiele wrażeń i wiedzy o regionie.
Zobacz więcej »
2021-11-10
Składanie wniosków o dowód osobisty - informacja
Informujemy, iż działanie Rejestru Dowodów Osobistych zostało przywrócone, tym samym wraca możliwość składania wniosków o wydanie dowodu osobistego.
Zobacz więcej »
2021-11-10
Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych
Uprzejmie informujemy, że w czwartek 11 listopada 2021 r. (Święto Niepodległości) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie, będzie nieczynny. Jednocześnie przypominamy, że odbiór odpadów komunalnych oraz biodegradowalnych zgodnie z harmonogramem w miejscowościach Baranówka i Sulechów oraz odbiór odpadów segregowanych w miejscowości Łuczyce część II Prądnik od torów (ul. Kosynierów do góry), nastąpi w dniu 13.11.2021r., z uwagi na przypadające święto w dniu 11.11.2021r.
Zobacz więcej »
2021-11-09
Nowy sprzęt dla GPR OSP Goszcza
7 listopada 2021 r. w Goszczy odbyło się uroczyste przekazanie nowego sprzętu (pojazd typu Quad 4x4) dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Goszcza, zakupionego dzięki środkom z budżetu Województwa Małopolskiego, otrzymanym w ramach pomocy finansowej z przeznaczeniem na doposażenie i utrzymanie grup poszukiwawczo – ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zobacz więcej »
2021-11-08
Składanie wniosków o dowód osobisty w dniu 09.11.2021 r.
W związku z czasową niedostępnością Rejestru Dowodów Osobistych spowodowaną problemami technicznymi po wdrożeniu nowej wersji programu - w dniu 09.11.2021 r., nie ma możliwości składania wniosków o wydanie dowodu osobistego. O przywróceniu prawidłowego działania programu poinformujemy odrębnym komunikatem.
Zobacz więcej »
2021-11-09
Obchody 103. rocznicy odzyskania niepodleglości
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Centrum Kultury i Promocji zapraszają na uroczystości z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zobacz więcej »
2021-11-08
Projekt Granty PPGR
Informujemy, iż w związku z pozytywną opinią Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o występowaniu na naszym terenie mienia i nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkałych przez byłych pracowników PPGR, wystąpiliśmy z wnioskiem o wsparcie w ramach Programu „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Zobacz więcej »
2021-11-08
2019-09-02