Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
„Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” – zakończenie realizacji zadania
Zakończone zostały prace związane z kompleksową modernizacją boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w Dojazdowie.
Zobacz więcej »
2021-12-29
Zmiana miejsca udzielania świadczeń przez LUBOMED
INFORMACJA NZOZ LUBOMED: Pragniemy poinformować, że NZOZ Lubomed z dniem 31.12.2021 r. kończy działalność pod adresem Kocmyrzów ul. Wąwozowa 2. Lekarze Jadwiga Białczyk i Juliusz Nowak będą nadal ordynowali w ramach umowy z NFZ od dnia 02.01.2022 r. w Dojazdowie ul.Apteczna 8 (Gaja-Med) tel: 12 312 81 45 oraz 602 461 666. Zadeklarowani pacjenci nie muszą dokonywać żadnych formalności celem kontynuowania leczenia.
Zobacz więcej »
2021-12-23
Broszura informacyjna - zabezpieczenie społeczne pracowników
W ramach realizacji zadania w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2021 r., zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości CONSILIUM - broszurą informacyjną zawierającą podstawowe informacje w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników,
Zobacz więcej »
2021-12-23
Zdrowych i wesołych Świąt !
Niech magiczna moc Wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość, a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzą Marek Jamborski - Wójt Gminy, Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pracownicy Urzędu Gminy,
Zobacz więcej »
2021-12-22
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 29.12.2021 r.
Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2021 r. /środa/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy. Ze względu na sytuację epidemiczną, Sesja odbędzie się w dwóch salach: - Radni - sala obrad, II piętro - Sołtysi - sala USC, parter. Transmisja obrad Sesji dla Mieszkańców będzie prowadzona na dotychczasowych zasadach na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2021-12-22
Wsparcie finansowe na wyposażenie sali gimnastycznej
W związku z zakończeniem budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Karniowie zwróciliśmy się z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji i Nauki o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 z tytułu dofinansowania pierwszego wyposażenia nowego obiektu sportowego/przyszkolnej sali gimnastycznej. Wnioskowana kwota w wysokości 57 024 zł. dotyczyła wyposażenia sali gimnastycznej w sprzęt sportowy oraz podstawowego wyposażenia pokoju trenera.
Zobacz więcej »
2021-12-21
24.12.2021 r. PSZOK będzie nieczynny
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr 0050.75.2021 z dnia 13 grudnia 2021 r., piątek 24 grudnia (Wigilia), będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W związku z powyższym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie, będzie w tym dniu NIECZYNNY.
Zobacz więcej »
2021-12-20
Wigilijne spotkanie Związku Emerytów
19 grudnia 2021 r. w Baranówce odbyło się Wigilijne spotkanie zorganizowane przez Koło Nr 4 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Centrum Kultury i Promocji naszej gminy. Niedzielne spotkanie rozpoczęła Dyrektor CKiP Agnieszka Brodowska, która serdecznie powitała przybyłych na nie członków wspomnianego Koła Emerytów oraz zaproszonych Gości w osobach: Wójta Gminy Marka Jamborskiego, Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec, Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Grzegorza Marca, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbiety Turek, Prezesa Gminnej Organizacji PSL Stanisława Jungiewicza, Członka Sądu Krajowego ZOSP RP Krzysztofa Malika oraz Prezes Stowarzyszenia „Gmina Aktywna+” Sylwii Zawalskiej-Wierzbińskiej.
Zobacz więcej »
2022-05-05
Strategia "Metropolia Krakowska 2030"
14.12.2021 r. na nadzwyczajnym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju ponadlokalnego do 2030 r. Strategia stanowi pionierski w skali kraju dokument rozwoju ponadlokalnego dla Krakowa i jego otoczenia – wyznacza siedem dziedzin współpracy dla piętnastu gmin na najbliższe 10 lat. Potwierdzeniem woli współpracy ponadlokalnej w ramach Metropolii Krakowskiej było złożenie deklaracji poparcia przez sygnatariuszy. W imieniu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca deklarację współpracy i poparcia podpisał Wójt Gminy Marek Jamborski. Poniżej link do artykułu podsumowującego spotkanie:
Zobacz więcej »
2021-12-16
Prace na ul. Krakowskiej w Łuczycach
Informujemy, że w dniach 17, 20, i 21 grudnia 2021 r. na ul. Krakowskiej w Łuczycach prowadzone będą prace związane z wymianą nawierzchni, na czas których ulica będzie zamknięta dla ruchu na odcinku pomiędzy przystankami „Łuczyce Kosynierów” i „Łuczyce Zjawienie”. Droga będzie zamknięta w następujących okresach:
Zobacz więcej »
2021-12-14
W dniu 24.12.2021 r. (Wigilia) Urząd Gminy nieczynny
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr 0050.75.2021 z dnia 13 grudnia 2021 r., piątek 24 grudnia (Wigilia) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w dniu 25 grudnia 2021 r.
Zobacz więcej »
2021-12-14
Bezpłatna komunikacja w dniu 14.12.2021 r.
Z powodu prognozowanego przekroczenia średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10 spełniony został warunek uruchomienia bezpłatnej komunikacji w dniu 14.12.2021 r. od godz. 00.00 do godz. 24.00, dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Krakowie. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Źródło informacji i grafiki: WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa
Zobacz więcej »
2021-12-13
2019-09-02