Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
"Spotkajmy się przy wigilijnym stole"
W dniu 10 grudnia 2021 roku Stowarzyszenie Gmina Aktywna + przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy zorganizowało po raz kolejny spotkanie wigilijne pad nazwą „Spotkajmy się przy wigilijnym stole”. Było to już piąte takie spotkanie organizowane w naszej Gminie. Przy wspólnym świątecznym stole spotkali się samotni, starsi i niepełnosprawni mieszkańcy naszej gminy. Przybyłym na uroczystość licznym gościom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne złożył Wójt Gminy - pan Marek Jamborski oraz pani Małgorzata Doniec - Przewodnicząca Rady Gminy. Ciepłe słowa do zebranych skierował obecny na spotkaniu pan Jacek Kowalczyk- dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Więcej informacji o całym wydarzeniu na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy:
Zobacz więcej »
2021-12-13
Bezpłatna komunikacja w dniu 11.12.2021 r.
Z powodu prognozowanego przekroczenia średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10 spełniony został warunek uruchomienia bezpłatnej komunikacji w dniu 11.12.2021 r. od godz. 00.00 do godz. 24.00, dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Krakowie. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.
Zobacz więcej »
2021-12-10
Nowy sprzęt dla OSP Marszowice
W dniu 28 listopada 2021 r. w Marszowicach odbyło się uroczyste przekazanie systemu automatycznego powiadamiania o zagrożeniach (tzw. selektywne wywołanie DSP-50) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marszowicach. Zadanie to zostało zrealizowane dzięki pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie, w ramach konkursu „Małopolskie OSP-2021 - część B” na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.
Zobacz więcej »
2021-12-06
Konkurs "MałoPolska słodko smakuje na Boże Narodzenie"
Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie „MałoPolska słodko smakuje na Boże Narodzenie”. Formularze zgłoszeniowe i prace konkursowe należy przekazać do Organizatora w formie elektronicznej drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2021 r. na adres: krakow@kowr.gov.pl podając w tytule maila: KONKURS – „MałoPolska słodko smakuje na Boże Narodzenie”.
Zobacz więcej »
2021-12-06
Informacja w sprawie oświetlenia na terenie gminy
Gmina Kocmyrzów – Luborzyca informuje, że na naszym terenie znajduje się obecnie 2060 lamp. Spośród tej ilości 1797 lamp, zamontowanych na słupach Tauronu, jest objętych umową konserwacyjną z firmą Tauron, która zobowiązana jest na wezwanie gminy usuwać powstałe awarie. Wyjątkiem są lampy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od Prus do Woli Luborzyckiej. Konserwacją tych 263 lamp zajmuje się Urząd Gminy, który w razie konieczności zleca firmie zewnętrznej dokonanie koniecznych napraw nieświecących lamp. W bieżącym roku przeprowadzono taką konserwację (za łączną kwotę 6983,53 zł brutto ), natomiast w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona kolejna konserwacja.
Zobacz więcej »
2021-12-03
Modernizacja boiska w Dojazdowie
Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XL/560/21 została udzielona naszej gminie pomoc finansowa na realizację zadania pn: „Kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z utwardzeniem podłoża pod zewnętrznymi urządzeniami siłowymi na działce nr 212/16 w Dojazdowie, gm. Kocmyrzów-Luborzyca” w ramach konkursu MIRS (Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa).
Zobacz więcej »
2021-12-01
XXX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 29 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się, w trybie hybrydowym, posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy. W poniedziałkowej Sesji wzięli udział delegaci Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Małopolskiej Izby Rolniczej: pani Anna Kaczmarczyk i pan Krzysztof Malik oraz pan Marek Thier, mieszkaniec naszej gminy, delegat MIR z Gminy Świątniki Górne.
Zobacz więcej »
2021-11-30
Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich II edycja
20 listopada 2021 r. ruszył nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 28 lutego 2022 r.
Zobacz więcej »
2021-11-30
Obowiązek wymiany kotłów węglowych
Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości wyposażonych w nieekologiczne źródła grzewcze o konieczności ich wymiany. Kotły pozaklasowe potocznie, zwane kopciuchami, powinny zostać wymienione do końca 2022 roku, z kolei do końca 2026 roku o tym obowiązku powinny pamiętać osoby używające kotłów klasy 3 i 4.
Zobacz więcej »
2021-11-25
Wywóz BIO-odpadów
Przypominamy mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, iż BIO-odpady odbierane są w miesiącach zimowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
Zobacz więcej »
2021-11-24
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 29.11.2021 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372/, zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 29 listopada 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad.
Zobacz więcej »
2021-11-23
Realizacja kolejnego projektu własnego „Śladami Korony”
Na prośbę Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa zamieszczamy informację w sprawie realizacji projektu. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa realizuje kolejny, trzeci już tzw. projekt własny w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tym razem pragniemy utrwalić na taśmie filmowej albo raczej w zapisie cyfrowym nasze lokalne dziedzictwo kulturowe.
Zobacz więcej »
2021-11-22
2019-09-02