Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

 

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania wniosków, uwag i opinii do projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Wnioski/opinie należy składać na formularzu uwag, w terminie: 18.10.2022 r. - 02.11.2022 r. za pomocą:

- poczty elektronicznej e-mail: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

- pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca,

ul. Jagiellońska7;

32-010 Luborzyca

(z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – NGO”),

- osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy.

2022-11-03