Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
XXXIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
We wtorek 24 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie XXXIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów- -Luborzyca, w którym udział wzięli zaproszeni Goście w osobach: Jacka Grygi – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego oraz Radnego Powiatu Krakowskiego Włodzimierza Tochowicza. Posiedzenie rozpoczęło się od części proceduralnej, w trakcie której Radni przyjęli protokół z poprzedniej XXXIII Sesji Rady Gminy oraz zatwierdzili porządek obrad.
Zobacz więcej »
2022-05-24
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 23.05.2022r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-05-19
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 23.05.2022r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-05-19
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 24 maj 2022r.
Zawiadamiam, że w dniu 24 maja 2022 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-05-18
Wspólne posiedzenie Komisji 16.05.2022r.
Informujemy, że w dniu 16 maja 2022 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2022-05-13
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 16 maja 2022r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 16 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-05-13
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 12.05.2022 r.
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 12.05.2022 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-05-10
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 11 maja 2022 r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 11 maja 2022 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-05-09
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 4.05.2022r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 4 maja 2022 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-04-29
Wspólne posiedzenie Komisji 25.04.2022
Informujemy, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 8.00 odbędzie się wspólne wyjazdowe posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. W trakcie posiedzenia Komisje zapoznają się w terenie z funkcjonowaniem lokalnych oczyszczalni ścieków.
Zobacz więcej »
2022-04-22
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 20 kwietnia 2022r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-04-14
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 20 kwietnia 2022 r.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 20 kwietnia 2022 r. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 20.04.2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-04-14
2020-09-10