Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska w ndiu 20.04.2023r.
Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 20.04.2023r. o godz. 9.45 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-04-18
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20.04.2023r.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-04-18
Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 18.04.2023 r.
Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2023-04-13
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inijcatyw Społecznych w dniu 17.04.2023r.
Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 17.04.2023r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-04-13
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 31.03.2023r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 31 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-03-28
XLIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w d niu 27.03.2023r.
W poniedziałek 27 marca 2023 roku odbyło się posiedzenie XLIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w którym uczestniczyli zaproszeni Goście: Zdzisław Kucia – TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Krakowie, Kierownik Regionu SN i nN Nowa Huta oraz Marcin Kowalczyk - st. specjalista ds. Oświetlenia, Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków (NMK).
Zobacz więcej »
2023-03-27
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 31.03.2023r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 31 marca 2023 r. o godz. 7.15 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-03-27
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 24.03.2023
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 24 marca 2023 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-03-22
Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 27.03.2023r.
Zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-03-21
Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 22.03.2023
Informujemy, iż w dniu 22 marca 2023 r. godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych.
Zobacz więcej »
2023-03-20
XLIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 6 marca 2023 roku odbyło się posiedzenie XLIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. w którym uczestniczyli zaproszeni Goście w osobach: Arkadiusza Wrzoszczyka – Wicestarosty Powiatu Krakowskiego, Radnych Powiatu Beaty Bartoszek i Włodzimierza Tochowicza, Jacka Grygi – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego oraz Konrada Stacha – Kierownika Wydziału Dróg i Mostów ZDPK.
Zobacz więcej »
2023-03-06
Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 6.03.2023r.
Zawiadamiam, że w dniu 6 marca 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-03-01
2023-03-27