Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 31.03.2022 r.
Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2022 r. /czwartek/ o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-03-25
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 28.03.2022
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 28 marca 2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad)odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-03-25
Informacje o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 28.03.2022
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 28 marca 2022 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-03-25
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 24.03.2022 r
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 24.03.2022 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-03-22
Wspólne posiedzenie Komisji 21.03.2022 r.
W poniedziałek 22 marca 2022 r. odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie rozpoczęło się od prezentacji proponowanych projektów logo Gminy. Następnie Komisje podjęły dyskusję dotyczącą funduszu sołeckiego na rok 2023, której wynikiem była decyzja o pozostawieniu funduszu na kolejny rok. W następnym punkcie realizowanego porządku obrad, Radni wysłuchali informacji Skarbnika Gminy na temat przygotowywanych na najbliższą Sesję Rady Gminy zmian budżetowych oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zobacz więcej »
2022-03-22
Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 21.03.2022 r.
Informujemy, że w dniu 21 marca 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. W programie m.in.: fundusz sołecki na 2023, zaopiniowanie projektu logo Gminy, zapoznanie się i zaopiniowanie zmiany projektu drogi rowerowej na terenie Gminy, informacja na temat projektów uchwał na najbliższą Sesję, sprawy bieżące. Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2022-03-17
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16.03.2022 r.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 16 marca 2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-03-15
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w 16.03.2022
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 16.03.2022 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-03-14
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 14.03.2022 r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 14 marca 2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-03-11
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 28.02.2022 r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-02-25
XXXII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
31 stycznia 2022 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się w trybie zdalnym, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z trwającą pandemią koronawirusa, posiedzenie XXXII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-01-31
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 31.01.2022 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372/, z w o ł u j ę XXXII Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 31 stycznia 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 10.00. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Zobacz więcej »
2022-01-25
2020-09-10