Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 29.10.2021 r.

Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 29 października 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:
1. Spotkanie z przedstawicielem Policji oraz Prezesem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. Rozpatrzenie pisma, które wpłynęło na posiedzenie Komisji.
3. Funkcjonowanie PSZOK.
4. Utrzymania działek w stanie niezachwaszczonym.
5. Funkcjonowanie gminnego systemu odbioru odpadów.
6. Informacja Ekodoradcy.
7. Sprawy bieżące

2021-10-27