Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 15.05.2023r.

Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że  w dniu 15.05.2023r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca  (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Proponowany porządek obrad:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. - część dalsza.
2. Konkurs Ogrody.
3. Bieżące inwestycje na terenie gminy.
4. MPK.
5. Zaopiniowanie koncepcji zagospodarowania centrum gminy.
6. Sprawy bieżące.


Posiedzenie będzie transmitowane na stronie:
https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2023-05-11