Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 31.03.2023r.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 31 marca 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:
1. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości - konsultacje.
2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2023-03-28