Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 17.02.2020 r.

Zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIII Sesji Rady Gminy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Maciejowicach.
3. Informacja na temat działalności Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie.
4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
5. Plan pracy Rady Gminy na rok 2020.
6. Informacja na temat planów pracy Komisji na rok 2020 oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
8. Ustalenie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" oraz określenie kryteriów naboru.
9. Przyjęcie regulaminów korzystania z wielofunkcyjnych boisk sportowych, siłowni zewnętrznych, parkingów „Parkuj i Jedź”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany naprawczej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
12. Podjęcie uchwał w sprawie Inicjatyw Samorządowych z Powiatem Krakowskim.
13. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

2020-02-11