Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 25.03.2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej V Sesji Rady Gminy.

2. Informacja na temat gospodarki leśnej prowadzonej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

4. Zmiana uchwały Nr III/14/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kocmyrzów.

5. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020.

6. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy na rok 2019.

7. Wyrażenie zgody na sprzedaż działki położonej w Baranówce.

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Kocmyrzów I.

9. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Uzależnień w Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków.

10. Wyrażenie zgody na przekazanie Komendzie Miejskiej PSP środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

11. Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski./-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

2019-03-20