Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy w dniu 29.08.2022r.

Zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVI Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
  3. Rozpatrzenie skargi i petycji.
  4. Udzielenie dotacji dla jednostek OSP.
  5. Zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/

/-/ Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy

2022-08-23