Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

EKSPLOATATORZY GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA:

Eksploatator gminnej sieci wodociągowej:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie – Luborzycy

ul. Jagiellońska 7, 32 – 010 Luborzyca

Siedziba:

ZGK w Kocmyrzowie – Luborzycy

ul. Spółdzielców 1, 32 – 010 Kocmyrzów

tel. 12 387 10 35

e-mail: zgk@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

Eksploatator gminnej sieci kanalizacyjnej:

Instalacyjny Zakład Usług WOD.KAN.CO-GAZ

Marcin Kwatera

ul. Graniczna 28, 32 – 010 Kocmyrzów

tel. 534 575 575

e-mail: biuroizukanalizacje@op.pl

 

WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA:

 

netto

brutto

 

 

WODA

Cena za 1 m³

 

2,90 zł

3,13 zł

Stawka opłaty

abonamentowej

2,50 zł

2,70 zł

 

 

KANALIZACJA

Cena za 1 m³

 

5,98 zł

6,46 zł

Stawka opłaty

abonamentowej

2,70 zł

2,92 zł

 

Wysokość ceny za odbiór 1 m3 ścieków odprowadzanych gminną siecią kanalizacyjną oraz stawki opłaty abonamentowej wynika z zapisów decyzji z dnia 24 sierpnia 2021 r. znak: KR.RZT.70.284.2021 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na wniosek Zakładu Usługowego WOD-KAN-CO-GAZ Marcin Kwatera.

2021-09-16