Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Termomodernizacja budynków edukacyjno-oświatowych

Roboty termomodernizacyjne w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

Projekt realizowany z pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zakończony został w roku 2018 I etap realizacji projektu, którym zostały objęte budynki oświatowe: Przedszkole w Dojazdowie i Szkoły podstawowe w Goszczy i Maciejowicach.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 90 405 zł zostały zrefundowane w 60% (54 243 zł).

Natomiast koszty robót termomodernizacyjnych wyniosły :

Przedszkole w Dojazdowie (2 budynki) – 450 992,93 zł

SP Goszcza – 364 902,40 zł

SP Maciejowice – 157 298,13 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej do robót budowlanych ogółem wyniosło - 474 036 zł.

 

Kolejne budynki do realizacji w roku 2019 - to II etap realizacji projektu: termomodernizacja obejmuje remizy OSP w Goszczy i Łuczycach oraz budynek świetlicy wiejskiej w Zastowie.

Szkoła Podstawowa w Goszczy:

Szkoła Podstawowa w Maciejowicach:

Przedszkole w Dojazdowie:

2020-01-14